Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao nặng lực và giám sát, đánh giá chương trình giàm nghèo trọng hệ thống tuyên truyền của Đảng năm 2023

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
100%

Ngày 10/11, Tại Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trong hệ thống tuyên truyền của Đảng năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó trưởng BTG tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các phòng thuộc BTG Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hậu Lộc cùng các đồng chí Lãnh đạo BTG huyện ủy, giảng viên Trung tâm chính trị; BTG các xã, thị trấn Hậu Lộc, Nga Sơn và Hà trung.

Tại hội nghị đồng chí, Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy và đồng chí Lê Hoàng Long, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao đổi các chuyên đề gồm: Triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Khóa XIII ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tổng quan chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.  Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… của Đảng; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030; những thành tựu nổi bật, kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; thông tin kiến thức khoa học - kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh; Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Đồng chí Phạm Thị Hường, PBT Thường trực Huyện ủy, huyện ủy Hậu Lộc đã trao đổi chuyên đề về tình hình KT-XH; công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hậu Lộc, gắn với chương trình xây dựng NTM….
Qua hội nghị tập huấn đã góp phần cung cấp thông tin, kiến thức kỹ năng và nghiệp vụ tuyên truyền về chương trình giảm nghèo về thông tin, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó Ban Tuyên giáo các cấp xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần huy động các nguồn lực đóng góp cho công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2023(16/11/2023 10:11 SA)

  Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông...(13/11/2023 8:16 SA)

  Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt...(26/10/2023 10:32 SA)

  Huyện ủy tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và 75 năm ngành...(20/10/2023 8:40 SA)

  Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch(18/10/2023 9:30 SA)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giải quyết đơn của công dân(09/10/2023 2:20 CH)

  Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 2023 và tiếp nhận hồ sơ...(30/09/2023 6:19 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 2:45 CH)

  °