Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/05/2019 Phí và lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Hậu Lộc
15/05/2019 Danh sách thủ tục hành chính
15/05/2019 Danh sách thủ tục hành chính cấp xã
10/2019/QĐ-UBND 22/04/2019 Bãi bỏ Quyết định số 1292/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
1418/QĐ-UBND 19/04/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hoá
02/NQ-HĐND 08/04/2019 Chủ trương Qui hoạch khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Hậu Lộc
03/NQ-HĐND 08/04/2019 Về Bổ sung Kế hoạch đầu tư công 2019
27/TB-UBND 29/01/2019 Kết quả điểm xét tuyển viên chức hành chính kiêm kế toán mầm non
399/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2018
06/TB-HĐXT 10/01/2019 Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức nhân viên hành chính kiêm kế toán khối mầm non thuộc huyện Hậu Lộc năm 2018
05/TB-UBND 07/01/2019 Thông báo lịch làm việc của Thường trực UBND huyện
224/TB-UBND 28/12/2018 Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2019
150/TB-UBND 28/12/2018 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc năm 2019
218/KH-UBND 25/12/2018 Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2019 và Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi
05/12/2018 Quy chế Hội nghị trực tuyến
1 2 3 4 5 6    
°