Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/05/2021 Danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026
162/BC-UBND 29/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
50/UBND-TB 19/04/2021 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
487/QĐ_UBND 31/03/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn năm 2020 xã Quang Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020
430/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
429/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
422/QĐ-UBND 25/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
33/TB-UBND 25/03/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
406/QĐ-UBND 24/03/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng khu dân cư nông thôn xã Triệu Lộc năm 2020, 2021
29/TB-UBND 16/03/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
03/CĐ-UBND 28/01/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
136/CV-UBND 28/01/2021 V/v tăng cường công tác khai báo y tế, rà soát các trường hợp từ vùng có dịch về địa phương (đặc biệt là Hải Dương và Quảng Ninh), đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
90-CV/HU 28/01/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
01-TB/VPHU 04/01/2021 Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
235/TB-UBND 31/12/2020 Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°