Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2021/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
147/TB-UBND 04/08/2021 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 2021
137/TB-UBND 27/07/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỊ TRẤN
136/TB-UBND 27/07/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUẦN LỘC
138/TB-UBND 27/07/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN HẢI LỘC
132/TB-UBND 22/07/2021 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Lộc
123/TB-UBND 13/07/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI QUANG LỘC
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
87/TB-UBND 23/06/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
86/TB-UBND 21/06/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
25/05/2021 Danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026
162/BC-UBND 29/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
162/BC-UBND 29/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
50/UBND-TB 19/04/2021 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1 2 3 4 5 6    
°