Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8/TB-HĐTD 29/09/2023 Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 2023 và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng
207/TB-UBND 28/09/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư thôn Thành Tây, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc
682/BC-UBND 26/09/2023 Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
216/KH-UBND 26/09/2023 KẾ HOẠCH Phát triển hạ tầng số trên địa bàn huyện Hậu Lộc giai đoạn 2023-2025
202/TB-UBND 24/09/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023
202/TB-UBND 24/09/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
200/TB-UBND 21/09/2023 Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của UBND huyện Hậu Lộc
2471/UBND-NN 15/09/2023 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn huyện
2/KL-UBND 08/09/2023 KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại UBND xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc
181/TB-UBND 06/09/2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở điểm dân cư khu Củ Lác, thôn Giữa, xã Phú Lộc
182/TB-UBND 06/09/2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở điểm dân cư khu Mảng Vị, thôn Trước, xã Phú Lộc
183/TB-UBND 06/09/2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư mới đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc
7/CT-UBND 05/09/2023 Về việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023.
180/TB-UBND 01/09/2023 Về việc kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thuần Lộc, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
7./TB-HĐTD 31/08/2023 Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°