Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
487/QĐ_UBND 31/03/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn năm 2020 xã Quang Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020
430/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
429/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
422/QĐ-UBND 25/03/2021 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư nông thôn, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
33/TB-UBND 25/03/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
406/QĐ-UBND 24/03/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng khu dân cư nông thôn xã Triệu Lộc năm 2020, 2021
29/TB-UBND 16/03/2021 THÔNG BÁO VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
03/CĐ-UBND 28/01/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
136/CV-UBND 28/01/2021 V/v tăng cường công tác khai báo y tế, rà soát các trường hợp từ vùng có dịch về địa phương (đặc biệt là Hải Dương và Quảng Ninh), đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
90-CV/HU 28/01/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
01-TB/VPHU 04/01/2021 Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
235/TB-UBND 31/12/2020 Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2021
227/TB-UBND 23/12/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4983/QĐ-UBND 20/11/2020 Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
10/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban pháp chế, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 3 4 5 6    
°