Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-TB/VPHU 04/01/2021 Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
235/TB-UBND 31/12/2020 Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2021
227/TB-UBND 23/12/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4983/QĐ-UBND 20/11/2020 Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
10/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban pháp chế, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
87/TB-UBND 14/08/2020 Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
79/TB-UBND 04/08/2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
56/TB-UBND 26/06/2020 Thông báo bổ sung dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc năm 2020
44/TB-UBND 05/06/2020 Thông báo về việc công khai thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện
Số 02 /TB-HDXT 04/06/2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc năm 2020
01/TB-HĐXT 29/05/2020 Thông Báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc Năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°