Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
87/TB-UBND 23/04/2024 Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
4/CĐ-UBND 23/04/2024 Về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2024
109/KH-UBND 23/04/2024 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
89/TB-UBND 23/04/2024 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hậu Lộc
110/KH-UBND 23/04/2024 Triển khai thực hiện Đề án"Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 - 2025" năm 2024
1442/QĐ-UBND 22/04/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
1032/UBND-KTHT 22/04/2024 V/v tăng cường bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5, kỳ tuyển sinh và mùa du lịch năm 2024.
83/TB-UBND 19/04/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25 lô đất tại khu dân cư nông thôn Cồn Mèo, thôn Hiển Vinh, xã Quang Lộc)
84/TB-UBND 19/04/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (34 lô đất khu dân cư Cồn Ve, Đồng Ngang, thị trấn Hậu Lộc)
1/HD-UBND 19/04/2024 Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn huyện Hậu Lộc, giai đoạn 2022 – 2025
1420/QĐ-UBND 16/04/2024 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế cấp huyện, giai đoạn đến năm 2030
7/CT-UBND 15/04/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2024
944/UBND-NV 12/04/2024 V/v thực hiện Kết luận số 2664- KL/TU và Công văn số 3888/UBND-THKH của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức
80/TB-UBND 12/04/2024 Thời gian làm việc mùa Hè năm 2024
99/KH-UBND 09/04/2024 Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
1 2 3 4 5 6    
°