Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

100%

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương Văn Thuấn

CT MTTQ

3831 677

0983.770.174

2

Nguyễn Đức Lợi

PCT MTTQ

 

01275 813 627

3

Hoàng Văn Thuỷ

CT HND

 

0904 312 727

4

Trịnh Công Kiều

PCT HND

 

 

5

Hoàng Thị Thương

CT HPN

 

0977.377.428

6

Nguyễn Thành Vân

CT CCB

3831 330

01685.276.014

7

Cao Công Thức

BT Huyện đoàn

3831 200

0949.084.568

8

Nguyễn Ngọc Thành

PBT HĐ

 

0912.581.184

9

Trương Quốc Huy

PBT HĐ

 

0982.831.484

10

Trịnh Quang Xuân

PCT CCB

 

0989.790.197

11

Trình Ngọc Quang

CT công đoàn

3831 205

0983.310.742

12

Đỗ Thị Thanh

CT Hội KH

 

0949.017.375

13

Trịnh Ngọc Tùng

CT HNC tuổi

 

0912.943.327

°