Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

Ngày 05/4/2021

Sáng

 

 

- 7h30: + CT Nguyễn Minh Hoàng tiếp công dân định kỳ.

            + PCT Trịnh Cao Sơn dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2 tại Quân khu 4 từ 05/4/2021.

            + Các PCT kiểm tra, chỉ đạo cơ sở. 

 

Chiều

 

- 13h30: + CT Nguyễn Minh Hoàng dự hội nghị Thường trực Huyện ủy.

               + Các PCT kiểm tra, chỉ đạo cơ sở. 

 

Thứ Ba

Ngày 06/4/2021

Sáng

 

 

- 7h30: + Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng liên quan dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các Báo cáo, Đề án UBND huyện chuẩn bị tại phòng họp Thường trực HU.

             + PCT Yên Tuấn Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin cho báo chí năm 2021 tại Hội trường tầng 1 cơ quan Huyện ủy.

 

Chiều

 

- 13h30: Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng liên quan dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Báo cáo Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư Trung tâm Thị Trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc do Công ty Eurowindow holding tài trợ lập qui hoạch.

 

Thứ Tư

Ngày 07/4/2021

Sáng

 

 

- 7h30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 tại Hội trường tầng 1 cơ quan Huyện ủy.

          

Chiều

 

- 13h30: + CT Nguyễn Minh Hoàng kiểm tra nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã: Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc.

              + PCT Vũ Thị Hà dự hội nghị tại Sở NN&PTNT.

 

Thứ Năm

Ngày 08/4/2021

Sáng

 

 

- 8h00: + CT Nguyễn Minh Hoàng dự họp báo thường kỳ Quý I năm 2021 tại phòng họp tầng 3 cơ quan VP UBND tỉnh.

           + PCT Yên Tuấn Hưng dự Hội nghị Sở Tài nguyên – Môi trường.

 

Chiều

 

- 13h30: CT Nguyễn Minh Hoàng chủ trì hội nghị giao ban công tác giải phóng mặt bằng tại phòng họp tầng 3.

 

 

Thứ Sáu

Ngày 09/4/2021

Sáng

 

 

- 7h30: + Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

            + PCT Yên Tuấn Hưng làm việc với Thanh tra Công an tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ năm 2021.

 

Chiều

 

- 13h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

 

Thứ bảy

10/4/2021

 

 

- 8h00: CT Nguyễn Minh Hoàng chủ trì hội nghị đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại Hội trường tầng 4.

 

Chủ nhật

11/4/2021

 

 

 

                                                                                             VĂN PHÒNG