> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Thường trực chủ trì (tham dự) Ghi chú
Thứ 2 20/11/2023 Sáng Xử lý công việc đầu tuần UBND huyện CT Nguyễn Minh Hoàng  07h30'
Tiếp công dân cùng Đồng chí Bí thư huyện ủy Ban tiếp công dân huyện PCT Trịnh Cao Sơn 08h00'
Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 Trường THCS Lê Hữu Lập PCT Vũ Thị Hà 07h30'
Thăm ngư dân chết trên biển với Hội CTĐ Xã Ngư Lộc PCT Vũ Thị Hà 9h30'
Chiều  Dự công bố quyết định công tác cán bộ (Phòng VH) Phòng họp tầng 4, UBND huyện PCT Vũ Thị Hà 14h00'
HN triển khai thực hiện tuyến đường dây 500KV Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn qua địa bàn huyện Hậu Lộc Phòng họp tầng 3, UBND huyện PCT Yên Tuấn Hưng 14h00'
Thứ 3 21/11/2023 Sáng Làm việc với Đoàn kiểm tra HĐND tỉnh về  công tác giảm nghèo bền vững tại xã Ngư Lộc và huyện Xã Ngư Lộc, Phòng họp tầng 3 UBND huyện CT Nguyễn Minh Hoàng; PCT Vũ Thị Hà 7h30'
Hội nghị phát huy giá trị đa dụng của rừng ngập mặn cho mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu (Giao Phòng NN tham dự) Sở NN &PTNT PCT Trịnh Cao Sơn 07h30'
Làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư về giám sát, đánh giá tình  hình thực hiện các nội dung phát triển Hợp tác xã thuộc Chương trình MTQG Xây dựng NTM Hợp tác xã Phú Lộc PCT Trịnh Cao Sơn 7hh30'
Chiều Họp Hội đồng giá đất cụ thể Phòng họp tầng 3, UBND huyện CT Nguyễn Minh Hoàng 14h00'
Kiểm tra hiện trường, xem xét nội dung đề nghị sử dụng chung nút giao ngã ba tại Km1+800/ĐT.526 địa phận xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc Xã Thành Lộc PCT Yên Tuấn Hưng 14h30'
Làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư về giám sát, đánh giá tình  hình thực hiện các nội dung phát triển Hợp tác xã thuộc Chương trình MTQG Xây dựng NTM Sở Kế hoạch đầu tư PCT Trịnh Cao Sơn 14h00'
Thứ 4 22/11/2023 Sáng Làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư về giám sát, đánh giá tình  hình thực hiện các nội dung phát triển Hợp tác xã thuộc Chương trình MTQG Xây dựng NTM Sở Kế hoạch đầu tư PCT Trịnh Cao Sơn 7hh30'
Chiều Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại Hội trường xã Đồng Lộc PCT Vũ Thị Hà 13h30'
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2027 Tại Hội trường xã Cầu Lộc PCT Yên Tuấn Hưng 13h30'
Thứ 5 23/11/2023 Sáng Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại Hội trường xã Minh Lộc CT Nguyễn Minh Hoàng  7h30'
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại Hội trường xã Tiến Lộc PCT Trịnh Cao Sơn 7h30'
Làm việc về công tác ATTP của huyện Phòng họp tầng 3, UBND huyện PCT Vũ Thị Hà 08h00'
Chiều Họp triển khai dự án xây dựng dự án tôm nõn Hậu Lộc (Giao TTDVNN chuẩn bị) TTDVNN PCT Trịnh Cao Sơn 14h00'
Thứ 6  24/11/2023 Sáng Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại Hội trường xã Hòa Lộc PCT HĐND Lường Văn Thắng 7h30'
Chiều Làm việc với UBND xã Triệu Lộc về giải quyết vướng mắc đất đai (Giao TNMT chuẩn bị) UBND xã Triệu Lộc PCT Trịnh Cao Sơn 14h00'
Thứ bảy 25/11/2023 Sáng         
Chiều        
Chủ Nhật 26/11/2023 Sáng        
Chiều