Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 944/UBND-NV
Ngày ban hành 12/04/2024
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận số 2664- KL/TU và Công văn số 3888/UBND-THKH của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 944_UBND-NV.pdf
°