Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2024
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
°