Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2024
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế cấp huyện, giai đoạn đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
°