UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023

Sáng ngày 25/8/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, Thủ trưởng các nghành đoàn thể chính trị xã hội, đại diện Ban chỉ huy quân sư huyện, Công an huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023.Trong đó nêu rõ: tình hình kinh tế - xã hội cơ bản duy trì ổn định.Về lĩnh vực kinh tế : Đến nay toàn huyện gieo trồng được 5.511 ha, đạt 95% KH, các loại cây trồng phát triển tốt, chỉ đạo triển khai công tác phòng , chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023, tình hình chăn nuôi ổn định , dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Trong 8 tháng đầu năm sản lượng thuỷ sản đạt 3.995 tấn, tăng 0,81% CK , trong đó khai thác đạt 3.152 tấn, tăng 1,78% CK, nuôi trồng đạt 843 tấn, giảm 2,6% CK. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; chỉ đạo Xã Liên Lộc tập trung hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các nghành cấp huyện thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí Thôn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn huyện; phối hợp đẩy mạnh triển khai kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định, một số sản phẩm tăng khá như : Chế biến thủy sản các loại tăng 5,26% CK, nông cụ cầm tay tăng 21,4 % CK; quần áo may sẵn giảm 1,7% CK. thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hoá tham gia xuất khẩu tăng 8,57% CK. Tập trung thực hiện quản lý, triển khai 97 dự án, công trình. Trong tháng 8 năm 2023, 6 dự án đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện đưa vào sử dụng; 4 công trình, dự án khởi công mới; 2 dự án đang trình thẩm định thiết kế xây dựng 2 dự án đang thực hiện đấu thầu; 27 dự án cơ bản hoàn thành khối lượng và đang trình phê duyệt quyết toán. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, tập trung các giải pháp thu ngân sách đến ngày 17/8/2023 đạt 858,3 tỷ đồng; trong tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 288,1 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán tỉnh giao và 81% dự toán HĐND huyện; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 50,4 tỷ đồng, bằng 36,1% dự toán tỉnh giao, 25,4% dự toán HĐND huyện giao, tổng chi ngân sách huyện , xã 443 tỷ đồng, đạt 58,9% dự toán tỉnh giao, bằng 52,8% dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện cấp 91 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thành lập mới 11 doanh nghiệp, nâng tổng số 30 doanh nghiệp, đạt 54,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 46,1% so với chỉ tiêu huyện giao. Tổng huy động vốn ước đạt 3.720,3 tỷ đồng; dư nợ ước đạt 4.354,2 tỷ đồng. Chỉ đạo các địa phương rà soát sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, có sức mạnh cộng đồng để đăng ký xây dựng sản phẩm OCop, 8 tháng năm 2023 có 5 sản phẩm được đánh giá đạt OCOP 3 sao.Lĩnh vực văn hóa - xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, đã tổ chức thành công giải thể thao như :  Giaỉ bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn huyện Hậu Lộc năm 2023, Chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Tham gia liên hoan “ Đặc sản Xứ Thanh “ và “ Liên hoan tuyên truyển cổ động “ toàn tỉnh tổ chức tại Sầm Sơn.Giáo dục và đào tạo có chuyển biến vượt bậc, đạt được nhiều thành tích nổi bật so với năm học trước. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; đồng thời vinh danh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm học 2022-2023;Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai tựu trường theo quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của UBND tỉnh.Lĩnh vực y tế 8 tháng đầu năm đã khám 17.442 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 3.887 lượt bệnh nhân tích cực phòng chống dịch bệnh theo mùa. Lĩnh vực lao động thương binh xã hội công tác an sinh xã hội được đảm bảo trong 8 tháng đã chi trả đúng, kịp thời chế độ cấp thường xuyên cho 3.893 đối tượng người có công với cách mạng với kinh phí trên 7,5 tỷ đồng cho hơn 10.808 đối tượng bảo trợ xã hội.Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp và xây dựng chính quyền được triển khai thường xuyên quan tâm duy trì.Về quốc phòng an ninh thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương làm tốt công tác diễn tập phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn năm 2023; huấn luyện trung đội dân quân biển cho 81 đồng chí; tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng  cho 136 học viên. Trong 8 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện khởi tố 11 vụ/ 17 bị can, đã phát hiện lập biên bản 116 trường hợp vi phạm ATGT, tạm giữ 5 phương tiện, tước 4 giấy phép lái xe ; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID mức độ 1, mức độ 2 kết quả thu nhận 6.806 hồ sơ căn cước công dân. Tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm cấp huyện : Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VneID tại bệnh viện Đa Khoa huyện. Ban hành cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức điểm “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023 tại xã Phú Lộc, Phối hợp quản lý, giáo dục 215 người phạm tội tiến bộ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến, đại diện các ngành, phòng chuyên môn làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề cập các giải pháp trọng tâm đó là: Việc xây dựng phương án, giải pháp và triển khai thực hiện tiêu chí cấp huyện còn khó khăn, tiến độ chậm; Việc triển khai thu ngân sách, nhất là nguồn vốn đầu thu từ đất gặp nhiểu khó khăn; Số lượng doanh nghiệp thành lập còn thấp; Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình chưa có nhiều chuyển biến tích cực; Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thường xuyên, hiệu quả; phát sinh nhiều trường hợp phản ánh, kiến nghị đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình trong khu dân cư.

Phát biểu kết luận tại hội nghị: Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các ngành của huyện thực hiện trong thời gian tiếp theo đó là. Tập trung thu hoạch cây trồng vụ Mùa, chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất vụ Đông; xây dựng kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2024.Tăng cường kiểm tra các công trình đê, kè, cống và các điểm xung yếu; công tác chuẩn bị vật tư PCLB theo phương châm 4 tại chỗ trong mùa mưa bão.Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao năm 2023; hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM trong năm 2023; tiếp tục đấu mối với tư vấn và các chủ thể tham gia OCOP để hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện cần thiết công nhận sản phẩm OCOP. Chủ động kiểm tra, theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.Đồng thời đề nghị các phòng, ban ngành tập trung, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

Lê Lưu 

 

Lê Lưu