Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ về công tác cán bộ

Chiều ngày 05/04, Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ đối với 24 đồng chí. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Hường – Phó bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện dự và trao các quyết định. Cùng dự còn có đồng chí Thường trực huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuẩn theo các quyết định của BTV huyện; trưởng các phòng ban huyện ủy; BTV đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hường – Phó bí thư thường trực huyện ủy nêu rõ: “ Trên cơ sở quán triệt các chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh và xuất phát từ tình hình thực tiễn về công tác cán bộ; ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy sau Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, có sự kế thừa, phát triển và tích hợp nhiều quyết định liên quan về công tác tổ chức, cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa trước đây, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện cho việc tổ chức triển khai thực hiện. Công tác luân chuyển cán bộ lần này đã bám vào các quy định, thực hiện tốt các bước quy trình về công tác cán bộ. Các đồng chí được điều động, luân chuyển đều đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện từ khâu đánh giá, lựa chọn đến bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.”

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – UV BTV huyện ủy – Trưởng BTC huyện ủy đã lần lượt công bố 24 quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ với phạm vi luân chuyển cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và ngược lại; luân chuyển từ địa phương này sang địa phương; luân chuyển cùng cấp giữa các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội với các cơ quan thuộc khối các cơ quan thuộc khối quản lý nhà nước và ngược lại.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao quá trình tu dưỡng, rèn luyện và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí được điều động luân chuyển lần này. Để tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị từng đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực được phân công phụ trách; nắm vững tình hình và nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của địa phương, để chủ động xây dựng cho mình kế hoạch hành động và thực hiện với quyết tâm cao nhất. Phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, tu dưỡng, không tham nhũng, tiêu cực; bản thân và gia đình phải tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo xây dựng và giữ gìn đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, chính quyền vững mạnh toàn diện; luôn cầu tiến, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên. Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm các các lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe ý kiến nhiều chiều của các tầng lớp Nhân dân, sâu sát cơ sở; tận tâm, tận lực, đổi mới cả tư duy và cách làm để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách mới để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa địa phương có những bước phát triển mới. Đồng chí cũng thể hiện sự tin tưởng đối với các đồng chí được luân chuyển, điều động sẽ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực rèn luyện, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, phát huy khả năng, tăng cường bám sát cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tạo chuyển biến rõ rệt trong vị trí công tác được phân công.

Thay mặt cho các đồng chí nhận quyết định thực hiện công tác cán bộ của BTV huyện ủy, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Hưng Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Hải Lộc khẳng định: trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đồng chí cũng  mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan ban ngành cấp huyện; cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện; cùng sự chung sức, đồng lòng của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thanh Hằng 05/04/2023

 

Thanh Hằng