Ban Dân vận Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo ra mắt và tập huấn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Đa Lộc

Ngày 01/11/2022, Ban Dân vận Huyện ủy Hậu Lộc vừa chỉ đạo ra mắt và tập huấn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Đa Lộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Đa Lộc đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2022; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình, gồm 18 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

Theo đó, nội dung thực hiện mô hình trung vào tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện Hậu Lộc về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ, vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng phức tạp, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau khi Ban Điều hành mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2022 xã Đa Lộc ra mắt, nhận nhiệm vụ, Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình. (Theo Lê Hà - Báo Thanh Hoá)

 

Đoàn Hằng DTT