Thành quả đạt được của các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.

Sáng ngày 05/4/2022 các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc và Phong Lộc huyện Hậu Lộc long trọng đón tiếp đoàn thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Trưởng đoàn thẩm định cùng toàn thể thành viên trong đoàn (gồm 19 sở ngành) đã đi thị sát tại 3 xã Đồng Lộc, Cầu Lộc và Phong Lộc.

                                                               

Mặc dù là những xã khó khăn nhất của cả huyện, với nhận định khách quan của một số thành viên đoàn thẩm định của tỉnh sau những lần về kiểm tra trước đó thì cả 3 xã khó có thể hoàn thành được tất cả các tiêu chí xây dựng NTM trong quý 1/2022. Tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và toàn thể nhân dân 3 xã đã quyết liệt lãnh, chỉ đạo vào thực hiện và hoàn thành tất cả các tiêu chí trước khi đoàn của tỉnh về thẩm định. Trước sự khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp của cả 3 xã đoàn thẩm định đã hoàn toàn thống nhất với kết quả đạt được của 3 xã. Kết quả bỏ phiếu 21/21 tiêu chí đều đạt.

Chúc mừng với thành quả của cả 3 xã đã đạt được, tuy nhiên đồng chí Cao Văn Cường -Trưởng đoàn của tỉnh yêu cầu cả 3 xã vẫn còn những phần việc cần phải làm dù rất nhỏ đều phải hoàn thành trong tháng 4/2022 để Hội đồng thẩm định của tỉnh bỏ phiếu đánh giá kết quả đều đạt mới được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo của 3 xã quyết tâm hoàn thành sớm nhất tất cả các nhiệm vụ còn lại dù là rất nhỏ để xã nhà xứng đáng là xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2021./.

Bùi Thị Loan- CV: Phòng Nông nghiệp và PTNT

Bùi Thị Loan