Triệu Lộc

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vũ Văn Hoàn

Bí thư

 

0915 674 579

2

Lê Ngọc Doãn

Chủ tịch

3743213

0974 700 869

3

Vũ Văn Thanh

Phó Chủ tịch

3743956

0966 215 557

  4 Đặng Văn Trí Phó chủ tịch   0982 279 476