Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 59/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/09/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 59_KH-UBND.pdf
°