Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 55/KH-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Trích yếu Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2024
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 55_KH-UBND.pdf
°