Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 466/UBND-TCKH
Ngày ban hành 24/02/2024
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm f
.pdf
°