Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 239/KH-UBND
Ngày ban hành 31/10/2023
Trích yếu Thực hiện Tiểu dự án 2 "Cải thiện dinh dưỡng" của dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm hai-dinh-duong-tieu-du-an-2-va-3.chua-n_liennthauloc-31-10-2023_16h39p56(01.11.2023_10h44p19)_signed.pdf
°