Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 136/KH-UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Trích yếu Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, thị trấn an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2023 - 2025
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 136_KH-UBND.pdf
°