Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1854/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025 năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
°