Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1853/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Trích yếu Về việc mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025 năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
°