Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1980/UBND-VP
Ngày ban hành 16/08/2022
Trích yếu V/v phối hợp lập HSSKĐT trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2022.
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm
°