Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1920/UBND-TNMT
Ngày ban hành 01/09/2021
Trích yếu Công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hậu Lộc
Cơ quan ban hành UBND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Cong-bo-cong-khai-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat_canvhhauloc-31-08-2021_11h13p09(01.09.2021_17h27p26)_signed.pdf
BD QHSDD 2021-2030.pdf
Bao cao QHSDD den nam 2030 huyen Hau Loc.pdf
D KHSDD 2021.pdf
QD phe duyet quy hoach SDD 2030.pdf