Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/09/2020
Trích yếu Xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°