Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
269/TB-UBND 21/11/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 20 lô đất tồn đọng tại các xã: Triệu Lộc, Mỹ Lộc, Tiến Lộc và Hoa Lộc
14/CĐ-UBND 21/11/2023 Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Hậu Lộc
263/TB-UBND 17/11/2023 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thuộc huyện Hậu Lộc năm 2023
129/CV-NV 15/11/2023 Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2023
239/TB-UBND 02/11/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 68 lô đất khu dân cư mới Đồng Cồn Ve, Đồng Ngang thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc
239/KH-UBND 31/10/2023 Thực hiện Tiểu dự án 2 "Cải thiện dinh dưỡng" của dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện
238/KH-UBND 30/10/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn huyện Hậu Lộc
801/BC-UBND 30/10/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
238/TB-UBND 30/10/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
794/BC-UBND 27/10/2023 Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
235/KH-UBND 20/10/2023 Thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2023
232/TB-UBND 18/10/2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn, thôn Thành Tây, xã Thành Lộc
233/KH-UBND 18/10/2023 Thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo huyện Hậu Lộc đến năm 2030
2842/UBND-TTr 18/10/2023 Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 10/KL-TTHL ngày 13/10/2023
226/TB-UBND 12/10/2023 Thời gian làm việc mùa Đông năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°