Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban pháp chế, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 04/09/2020 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
87/TB-UBND 14/08/2020 Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
79/TB-UBND 04/08/2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
56/TB-UBND 26/06/2020 Thông báo bổ sung dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc năm 2020
44/TB-UBND 05/06/2020 Thông báo về việc công khai thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện
Số 02 /TB-HDXT 04/06/2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc năm 2020
01/TB-HĐXT 29/05/2020 Thông Báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc Năm 2020
33/TB-UBND 14/05/2020 Thông báo về việc công khai thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện
25/TB-UBND 04/05/2020 Thông báo việc lựa chọn đấu giá tài sản
26/TB-UBND 04/05/2020 Thông báo việc lựa chọn đấu giá tài sản
44/KH-UBND 30/04/2020 Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
1 2 3 4 5 6    
°