Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB-HĐXT 29/05/2020 Thông Báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Công lập trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc Năm 2020
33/TB-UBND 14/05/2020 Thông báo về việc công khai thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện
25/TB-UBND 04/05/2020 Thông báo việc lựa chọn đấu giá tài sản
26/TB-UBND 04/05/2020 Thông báo việc lựa chọn đấu giá tài sản
44/KH-UBND 30/04/2020 Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
503/CV-LĐTBXH 30/04/2020 Về việc khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hậu Lộc
20/TB-UBND 17/04/2020 Thông báo việc lựa chọn đấu giá tài sản
15/05/2019 Phí và lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Hậu Lộc
15/05/2019 Danh sách thủ tục hành chính
15/05/2019 Danh sách thủ tục hành chính cấp xã
10/2019/QĐ-UBND 22/04/2019 Bãi bỏ Quyết định số 1292/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
1418/QĐ-UBND 19/04/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hoá
02/NQ-HĐND 08/04/2019 Chủ trương Qui hoạch khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Hậu Lộc
03/NQ-HĐND 08/04/2019 Về Bổ sung Kế hoạch đầu tư công 2019
27/TB-UBND 29/01/2019 Kết quả điểm xét tuyển viên chức hành chính kiêm kế toán mầm non
1 2 3 4 5 6