Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2462/UBND-TNMT 28/09/2022 V/v tiếp nhận đăng ký môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.
2463/UBND-VHTT 28/09/2022 V/v tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022.
195/KH-UBND 27/09/2022 Phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích, giết người.
194/KH-UBND 27/09/2022 Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Hậu Lộc năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025
2420/UBND-VP 26/09/2022 Tăng cường công tác thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện năm 2022.
2422/UBND-LĐTBXH 26/09/2022 V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2022.
2430/UBND-NN 26/09/2022 V/v phối hợp kiểm tra, xử lý việc giăng lưới bẫy bắt chim di cư, chim tự do, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, kiểm tra xử lý cơ sở gây nuôi, kinh doanh, quảng cáo động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã.
561/BC-UBND 26/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
6/CĐ-UBND 26/09/2022 Về việc ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru)
2443/UBND-VP 26/09/2022 Tăng cường công tác PCCC, CNCH và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10”.
2445/UBND-NN 26/09/2022 V/v tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Thu Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông 2022- 2023 trước ảnh hưởng của mưa bão.
188/TB-UBND 26/09/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022
2392/UBND-VHTT 22/09/2022 V/v báo cáo số liệu hộ kinh doanh điểm phát hành xuất bản phẩm
192/KH-UBND 22/09/2022 Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo
2393/UBND-VHTT 22/09/2022 Về việc khẩn trương khắc phục những tồn tại của Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới
1 2 3 4 5 6    
°