Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 31 - 01 - 2024
100%

Ngày 11/01, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện; Thành viên ban đại diện cấp huyện; Trưởng các phòng: Tài chính kế hoạch, Lao động TB và xã hội; Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn TNCS HCM. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Thị Hà, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023,  Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các phòng ban và các Tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội của nhà nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp trên chủ động triển khai giải ngân chỉ tiêu các chương trình tín dụng được thông báo; tập trung tuyên truyền đẩy mạnh công tác huy động vốn; tổ chức rà soát, sắp xếp hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định. Tổng nguồn vốn tín dụng đến ngày 31/12/2023  đạt 546.921 triệu đồng, tăng 65.543 triệu đồng so với năm 2022. Vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 7.148 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2023, đạt 546.921 triệu đồng, với 10.502 khách hàng còn dư nợ. Một số chương trình có dư nợ tăng trưởng cao so với đầu năm 2023 như: cho vay hộ nghèo tăng 2,7 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 4 tỷ đồng, cho vay nước sạch VSMT nông thôn tăng 9,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm tăng 20 tỷ đồng; Tổng nợ xấu là 1.507 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,27%/tổng dư nợ

 Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cũng đã phối hợp tốt trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; triển khai rà soát sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV; tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời đúng đối tượng; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Đến ngày 31/12/2023, dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội đoàn thể đạt 544.207 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,5%/ tổng dư nợ, tăng trưởng so năm 2022 là 65.908 triệu đồng, nợ quá hạn 810 triệu đồng, tỷ lệ 0,15%…

 Bên cạnh việc nhìn nhận kết quả đạt được trong năm 2023, địa biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ 1 số nguyên nhân tồn tại, hạn chế như: Nợ quá hạn toàn huyện tăng cao so với đầu năm. Công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của Hội cấp xã, tổ TK và Vay vốn theo văn bản 3920 còn chưa thực sự nghiêm túc. Phát sinh tăng thêm 3 tổ  TK và VV xếp loại trung bình…Hội nghị cũng đã thống nhất 1 số chỉ tiêu quan trong và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả các chương trình trong năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện nêu rõ: để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024 mà hội nghị đã bàn định thống nhất, yêu cầu các thành viên HĐQT NHCSXH huyện: Bám sát chương trình, kế hoạch để thực hiện giám sát tại địa bàn được phân công nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng. Làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách….Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện phân bổ kịp thời chỉ tiêu kế hoạch khi được thông báo vốn từ cấp trên; NHCSXH huyện kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Cán bộ tín dụng địa bàn tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương tổ chức có hiệu quả tín dụng chính sách.….

Thanh Hằng 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh...(16/04/2024 7:39 SA)

  Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024(16/04/2024 7:34 SA)

  Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp thứ 2 năm 2024(08/04/2024 8:42 SA)

  Ra mắt CLB Doanh nhân trẻ huyện Hậu Lộc.(08/04/2024 8:37 SA)

  Xã Ngư Lộc tổ chức khai mạc “Lễ hội Cầu Ngư – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” năm 2024(01/04/2024 8:34 SA)

  Khai mạc Lễ Hội Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh xã Thuần Lộc(18/03/2024 10:34 SA)

  Huyện Hậu Lộc tổ chức thành công giải chạy Việt dã lần thứ XXVIII chạy vì sức khỏe cộng đồng năm...(11/03/2024 4:03 CH)

  Câu Lạc bộ Lạch Trường tổ chức sinh hoạt định kỳ và gặp mặt đầu xuân để Mừng Đảng – Mừng Xuân –...(01/03/2024 3:42 CH)

  °