UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
100%

Mới đây, UBND Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường Trực HĐND – UBND – UBMTTQ, trưởng các phòng UBND huyện, Thử trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội huyện, cùng các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, huyện ta có 5 chỉ tiêu dự kiến vượt, 18 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch năm; trong đó nổi bật là tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện: 03 xã đạt chuẩn NTM (Cầu Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc) nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 21 xã, đạt 100% KH; công nhận 05 sản phẩm OCOP 3 sao; Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, nông nghiệp phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với dự án tuyến đường bộ ven biển và dự án Kexim đã có những chuyển biến tích cực; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh đạt 77,18% KH vốn giao; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt 24,8% so với CK; Chất lượng hoạt động Văn hóa – xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh; thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công diễn tập PCLB -TKCN năm 2023 đảm bảo kế hoạch và đạt kết quả tốt; Cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện  ủy Hoàng Anh Tuấn và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, về nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2023; đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và  thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khẩn trương rà soát, xác định các nhiệm vụ còn lại trong 03 tháng cuối năm của từng ngành, địa phương, đơn vị; làm rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu còn khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực, phấn đấu; trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đặc biệt là đối với các nhiệm vụ hoàn thành hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ tập trung đất đai; triển khai Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2024; Chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra việc triển khai phương án, công tác hậu cần,...tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn; tham mưu chuẩn bị các điều kiện thu hút các nhà đầu tư xây dựng, sản xuất tại dự án Khu công nghiệp;…Chỉ đạo, tham mưu quản lý quy hoạch và tập trung lập, điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết, bám sát tiến độ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, triển khai các dự án phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thời gian thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; đối với các dự án đang triển khai thủ tục đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tập trung cao các dự án; Quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, phấn đấu đến hết năm 2023 tỷ lệ GPMB đạt 85% trở lên theo kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh. Tập trung cao triển khai các giải pháp tăng  thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành công tác thu  ngân sách nhà nước trên địa bàn; Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng; Đối với Công tác Văn hóa – Giáo dục: đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện, các ngày Lễ lớn của đất nước; thực  hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác chuyển đổi số; Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023 – 2024; Phối hợp với các phòng, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XI và tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2023 đảm bảo quy định. Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là ở trẻ em...; quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình việc làm - dạy nghề; các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; an sinh xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, PCTT&TKCN, không để bị động, bất ngờ; Thực hiện tốt công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an năm 2024; Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma tuý, buôn lậu, vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn….

 

Thanh Hằng 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HĐND huyện giám sát việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình,...(18/11/2023 9:13 SA)

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa TXCT 3 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc(09/11/2023 7:43 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng...(01/11/2023 9:19 SA)

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân...(09/10/2023 2:24 CH)

  Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính để đánh giá kết quả công tác nội chính,...(05/10/2023 2:25 CH)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9...(26/09/2023 10:40 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ...(14/09/2023 4:18 CH)

  UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng...(25/08/2023 8:24 SA)

  °