Huyện ủy Hậu Lộc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Đăng ngày 06 - 04 - 2023
100%

Sáng 05/04, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng và Uỷ viên UBKT huyện ủy; Các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành UBND huyện và các ban HĐND huyện; Chủ tịch MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Chủ nhiệm Bí thư các tổ CLB Lạch Trường và trưởng các tổ chức đặc thù. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc và các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của Trung ương, của tỉnh; tổ chức đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, khâu đột phá gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết các cấp, các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học và làm theo Bác được tập trung vào giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Trong đó chỉ đạo quyết liệt những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách xã hội; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01, cũng như các chương trình trọng tâm, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 15%, trong đó năm 2022 đạt 15,6% (vượt 0,6% so với KH); Thu ngân sách trên địa bàn đạt 476,9 tỷ đồng, vượt 58,6%; các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, nhiều dự án quan trọng được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong Quý I/2023 cũng đạt kết quả tốt (như Hội nghị BCH lần thứ 15 vừa đánh giá). Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học được nâng lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học luôn đạt ở mức cao; giáo dục mũi nhọn đứng trong tốp đầu của tỉnh. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt có chuyển biến rõ rệt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Nhờ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có 5 ý kiến tham gia thảo luận, phân tích những cách làm hay, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân cũng như những hạn chế, tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy khẳng định, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi sự thống nhất và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận 01-KL/TW, Kế hoạch số 101-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong toàn huyện cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa trong cộng đồng….

Nhân dịp này, Huyện ủy đã thông qua các quyết định và tổ chức khen thưởng cho 50 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, các gương tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 - KL/TW trong 3 năm qua trên địa bàn toàn huyện.

Thanh Hằng 05/04/2023

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Hậu Lộc có xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(15/04/2024 7:52 SA)

  Khai mạc Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024(01/04/2024 8:53 SA)

  Hội đồng hương huyện Hậu Lộc tại Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ và dựng huyện Hậu Lộc góp phần...(18/03/2024 9:58 SA)

  Dâng hương kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hậu Lộc (12/3/1940-12/3/2024) tại Nhà bia...(12/03/2024 3:49 CH)

  Huyện Hậu Lộc: 1.086 tình nguyện viên tham gia hiến máu. (28/02/2024 9:07 SA)

  Trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Toản, Bí thư chi bộ - Phó phòng NN và...(05/02/2024 3:12 CH)

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm, chúc tết tại Hậu Lộc(02/02/2024 3:12 CH)

  BCĐ xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Hậu Lộc...(16/10/2023 2:17 CH)

  °