Hậu Lộc tham dự hội nghị Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 18 - 04 - 2023
100%

Ngày 18-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 717 điểm cầu từ tỉnh đến các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với hơn 43.000 đại biểu tham dự.


Tại điểm cầu Hậu Lộc tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Anh Tuấn , Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Hường, Phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Minh Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ; trưởng các ban, phòng huyện ủy, UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc huyện ủy, đảng ủy cơ quan chính quyền huyện và điểm cầu tại các xã, thị trấn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương và từ thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện trong toàn tỉnh.Trên tinh thần nghiêm túc, đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được quán triệt, đặc biệt là những quan điểm, nhiệm vụ mới về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm;…Từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã truyền đạt, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1-7-2022 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 4-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư “Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”; Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 31-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 2-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 24-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14-11-2022 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 16-2-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW.

Thanh Hằng 18/04/2023

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9...(26/09/2023 10:40 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ...(14/09/2023 4:18 CH)

  UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng...(25/08/2023 8:24 SA)

  Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 21(16/08/2023 8:14 CH)

  Ban chỉ đạo 35 huyện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ( Khóa XII), về “ Tăng...(07/08/2023 10:13 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã(02/08/2023 7:15 SA)

  Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tổ chức sơ kết nhiệm vụ tháng đầu năm,...(28/07/2023 7:56 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây...(18/07/2023 8:29 SA)

  °