UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
100%

Sáng ngày 26/10, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện cùng các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Trưởng, phó các phòng UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành. Trưởng các đoàn thể - chính trị xã hội huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tháng 10 năm 2023, UBND huyện đã tập trung giải quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; do đó tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ổn định, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả kém sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của huyện như lúa chất lượng cao, rau an toàn, gắn với xây dựng NTM, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường; các doanh nghiệp tiếp sản xuất ổn định và tăng trưởng, các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: Chế biến thủy sản các loại tăng 18,2%, nông cụ cầm tay tăng 17,4%; Thương mại dịch vụ vượt 9,3% so với cùng kỳ; các lĩnh vực VHXH, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong tháng 10 như: Tình trạng người dân bỏ ruộng không sản xuất vẫn còn ở một số địa phương; việc kê khai đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm tại xã Triệu Lộc, Thuần Lộc và Thị trấn. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường của các địa phương còn thiếu kiên quyết…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nguyên nhân, tồn tại hạn chế và bàn định thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong tháng 11.

Bên cạnh những nhiệm vụ đã được đại biểu thống nhất, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Từng phòng, ban, ngành, đơn vị từ huyện đến xã cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đề ra các giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch để tập trung cao độ thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp; chú trọng công tác chăn nuôi; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Đẩy nhanh tiến độ thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đến 30/11 hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Đảm bảo tiến độ thi công các công trình xây dựng. Thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách. Tăng cường quản lý đất đai. Thực hiện công tác VHXH, ANQP theo kế hoạch năm đã đề ra.

                            Thanh Hằng

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HĐND huyện giám sát việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình,...(18/11/2023 9:13 SA)

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa TXCT 3 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc(09/11/2023 7:43 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng...(01/11/2023 9:19 SA)

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân...(09/10/2023 2:24 CH)

  Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính để đánh giá kết quả công tác nội chính,...(05/10/2023 2:25 CH)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9...(26/09/2023 10:40 SA)

  Hậu Lộc tham dự hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ...(14/09/2023 4:18 CH)

  UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng...(25/08/2023 8:24 SA)

  °