Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Sáng 14/09, Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – PBT – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Bí thư, phó bí thư đảng bộ và Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 Đồng chí Trịnh Cao Sơn – HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện, trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Yên Tuấn Hưng – HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện, trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Phạm Thị Hường – PBT thường trực huyện ủy, trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20, ngày 18/01/2018 của Ban Bí Thư TW Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy. Đồng chí cũng đặc biệt đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.  Cùng với đó, trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên; Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công tác nơi mình sinh sống. Kkhẩn trương xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, ở cơ quan, ở đơn vị.

                                          Thanh Hằng 14/09/2022

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022(23/09/2022 2:56 CH)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(15/09/2022 11:19 SA)

  UBND huyện Hậu Lộc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy.(12/09/2022 11:31 SA)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng chống...(30/08/2022 9:35 SA)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 - NQ/TW...(19/08/2022 10:35 SA)

  Bế mạc diễn tập chiến đấu xã trong KVPT Huyện năm 2022(11/08/2022 9:05 SA)

  Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã,...(04/08/2022 3:58 CH)

  BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương...(04/08/2022 11:08 SA)

  °