Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 - NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
100%

Sáng 17/08, Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

         

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn , Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó bí thư thường trực huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Thường trực huyện ủy – HĐND – UBND huyện;  các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu gồm: Vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12; làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt.

Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh: Đảng ủy Công an huyện phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ phát triển KTXH, bảo đảm QPAN. Tuân thủ thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt công tác; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, của chính quyền. Công an huyện cần tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp,  tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công an phải là lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ nhân dân, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ  phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và phải có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân luôn giữ mình  thật trong sạch, thật vững vàng phục vụ Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đề nghị trên tinh thần Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị, ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ  huyện phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đơn vị mình nâng cao nhận thức xây dựng lực lượng công an Nhân dân trong tình hình mới với tư cách là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                           Thanh Hằng 17/08/2022

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022(23/09/2022 2:56 CH)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(15/09/2022 11:19 SA)

  UBND huyện Hậu Lộc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy.(12/09/2022 11:31 SA)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng chống...(30/08/2022 9:35 SA)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 - NQ/TW...(19/08/2022 10:35 SA)

  Bế mạc diễn tập chiến đấu xã trong KVPT Huyện năm 2022(11/08/2022 9:05 SA)

  Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã,...(04/08/2022 3:58 CH)

  BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương...(04/08/2022 11:08 SA)

  °