Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với Thị trấn về tiêu chí Thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ngày 17 - 03 - 2022
100%

Sáng 17/03/2022, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với Thị trấn về tiêu chí Thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần hội nghị gồm: Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, trưởng các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Lao động, TBXH, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Tài Nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc BQL Dự án ĐTXD huyện, Trung tâm Y tế huyện và các đồng chí trong BTV Đảng ủy Thị trấn, PCT UBND Thị trấn, Công chức Địa chính, Văn hóa Thị trấn. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

                                                

Hội nghị nghe Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới và Thị trấn Hậu Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo Báo cáo, năm 2022 huyện Hậu Lộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới, theo đó huyện phải đạt 9 tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Thị trấn Hậu Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Nông thôn mới, UBND huyện đã có kết quả đạt được như sau:

Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM: đã có 18/21 xã đạt chuẩn NTM còn 3 xã là Phong Lộc, Cầu Lộc, Đồng Lộc chưa được công nhận. Có 3/21số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao gồm (Hoa Lộc, Phú Lộc và Hưng Lộc) chiến 14,3%. Trong năm 2022, huyện kế hoạch có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Liên Lộc, Minh Lộc và Quang Lộc. Thị trấn đã có 6/9 tiêu chí đạt theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  Qua kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM giai đonạ 2021-2025, huyện Hậu Lộc đạt 3/9 tiêu chí, gồm: Điện, Kinh tế, Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công còn 6/9 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 01 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục, tiêu chí số 7 về môi trường, tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống, tiêu chí số 9 Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

                                              

Về kết quả thực hiện tiêu chí đô thị văn minh: theo kết quả rà soát Thị trấn tự đánh giá kết quả đạt 6/9 tiêu chí gồm: tiêu chí 4 về An ninh, trật tự đô thị; tiêu chí 5 về thông tin, truyền thông đô thị; tiêu chí 6 về Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Tiêu chí 7 về Văn hóa, thể thao đô thị; Tiêu chí 8 về Y tế, giáo dục đô thị; Tiêu chí 9 về Hệ thông chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 về Quy hoạch đô thị, Tiêu chí 2 về Giao thông đô thị, Tiêu chí 3 về Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị.

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban chỉ đạo đã giao một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị tập trung xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” cũng như huy động nguôn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động các nội dung cần thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân, khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Chú trọng công tác cải tạo, chính trang vườn  hộ; vệ sinh môi trường.

- Tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và công trình thuộc công chương trình mục tiêu năm 2022.

- Huy đọng nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp các cấp thu hút mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư các dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc văn bản về quản lý trật tự đô thị.

- Rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí về thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu về thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hiệu quả từ mô hình “Ứng dụng kỹ thuật canh tác thông minh trong sản xuất lúa chế biến gắn với...(28/09/2022 10:44 SA)

  TRỒNG RAU THỦY CANH: HƯỚNG ĐI MỚI TRONG VIỆC SẢN XUẤT RAU SẠCH TẠI HỢP TÁC XÃ PHÚ LỘC, HUYỆN HẬU...(28/09/2022 10:43 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP đợt 2 năm 2022(12/08/2022 8:37 SA)

  Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Hậu Lộc(09/05/2022 11:11 CH)

  Thành quả đạt được của các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn...(05/04/2022 8:40 SA)

  Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với Thị trấn...(17/03/2022 9:06 SA)

  Nhiều nhà tài trợ và mạnh thường quân đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm...(14/12/2021 4:06 CH)

  Đồng chí Phạm Thị Hường, phó bí thư thường trực huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...(13/11/2021 12:04 CH)

  °