Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

Sáng ngày 14/01/2022,UBND huyện Hậu Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022

Về dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Liên, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đ/c Trịnh Quốc Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Đ/c Lưu Trung Công - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức văn  phòng HĐND&UBND huyện và công chức văn  phòng 23 xã, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì và khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Trung Công - Phó chánh văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động công tác văn phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của thường trực HĐND, Thường trực UBND, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp nhưng Văn phòng HĐND&UBND huyện và văn phòng các xã, thị trấn đã khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu giúp UBND huyện, xã, thị trấn xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2021; đảm bảo trọng tâm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo thực hiện kịp thời, tích cực công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19;

Năm 2021 hệ thống Văn phòng HĐND&UBND đã phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể tham mưu giúp Thường trực HĐND&UBND huyện xây dựng và ban hành 9.256 văn bản đi và 11.364 văn bản đến; Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” huyện là 3.108 hồ sơ, cấp xã là 28.410 hồ sơ trong đó đã trả kết quả đúng hạn 3.967 hồ sơ và trước hạn 27.167; trả quá hạn 170 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 27 hồ sơ; 183 hồ sơ trả  lại/xin rút; 04 hồ sơ đang chờ bổ sung. Toàn huyện trong năm 2021 đã tiếp 114 lượt công dân với tổng số 246 người, tiếp nhận 65 đơn thư các loại.

Văn phòng HĐND&UBND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng cấp ủy, các phòng ban, bộ phận chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội huyện, xã, trhij trấn trên cơ sở kết hoạch thực hiện nhiệm vụ đượcgiao để xây dựng chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND. Hàng tuần, Văn phòng HĐND&UBND huyện, xã, thị trấn luôn duy trì tốt chế độ thông báo lịch công tác của Thương trực  HĐND, UBND  để các phòng ban,bộ phận chuyên môn, các cơ quan, đơn vị nắm được hoạt động của Thường trực HĐND, UBND chủ động liên hệ công tác và bố trí, sắp xếp công việc hợp lý.

Qua các ý kiến tham luận, thảo luận và đóng góp ý kiến của các đồng chí khối văn  phòng các xã, thị trấn, đồng chí Nguyễn Thị Liên chủ trì hội nghị đã tiếp thu các ý kiến thảo luận và tiếp thu đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân cụ thể trong năm 2022.

Đồng chí chủ trì hội nghị nhấn mạnh, năm 2022, Văn phòng các cấp cần tiếp tục tập trung tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND, bảo đảm các hoạt động Thường trực được tiến hành theo đúng Quy chế làm việc; bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương, chương trình công tác để tham mưu triển khai công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng các cấp cần phải nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với, Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng các cấp,  phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng cơ sở và các trang thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư, xây dựng, đảm bảo đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan cấp huyện xuống cơ sở tiếp tục đổi mới công tác hậu cần, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính, văn thư-lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin; tham mưu Thường trực thực hiện tốt công tác tiếp, nhận, phân loại, xử lý đơn, thư gửi đến UBND, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Tại hội nghị thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện đã trao 2  giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở cho 2 đồng chí và giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện cho 13 đồng chí năm 2021./ 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022(14/01/2022 12:49 CH)

  Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2021;...(13/01/2022 12:55 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị,...(11/01/2022 11:35 SA)

  Hội nghị Trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2021, triển khai phương hướng...(21/12/2021 8:55 SA)

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid 19(21/12/2021 8:38 SA)

  BCH Đảng bộ Huyện tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa XXVII đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu...(20/12/2021 10:20 CH)

  Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022(15/12/2021 2:46 CH)

  Thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 3...(09/12/2021 9:42 SA)

  °