Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Ban Thường Vụ Huyện ủy “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện những nội dung của chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 85% trở lên; một số đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 100%, như: Cơ quan Huyện ủy, Công an huyện, Quân sự huyện. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề với nhiều hình thức, như: tiếp sóng truyền hình, phát thanh trực tiếp bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, nhân rộng và tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu. Trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hàng năm, 100% tập thể cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm, 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm nhìn chung đã bám sát chủ đề, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó đã lựa chọn những khâu đột phá, đồng thời tập trung vào những hạn chế, khuyết điểm kéo dài, những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ, chính sách, cải cách hành chính, đạo đức công vụ... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.Thực hiện Chỉ thị 05, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44,8 triệu đồng. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, đã chuyển đổi được 334,16 ha đất kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao, tích tụ được 273,7 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thực hiện liên kết sản xuất. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân. Công bố quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035; triển khai xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070... có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của huyện.Các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao; chất lượng giáo dục THPT luôn nằm tốp đầu của tỉnh. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng công dân kiểu mẫu; gia đình, tập thể kiểu mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%; thôn, làng, khu dân cư văn hóa đạt 86%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 82%. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện đạt 388 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí; 18/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường và đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tiến hành 4 cuộc kiểm tra, giám sát tại 34 đơn vị về nội dung này. Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Trong 5 năm qua đã có 210 tập thể, 750 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp; có 8 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh.

Nhìn lại chặng đường sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác. Thời gian tới, để việc học và làm theo Bác ngày càng thiết thực và hiệu quả, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội./

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hậu Lộc tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hậu...(16/09/2021 10:11 SA)

  Huyện ủy Hậu lộc tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19(01/09/2021 2:29 CH)

  Huyện Hậu Lộc tích cực chuẩn bị năm học mới 2021-2022(26/08/2021 2:55 CH)

  Ban Thường Vụ Huyện ủy “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”(26/08/2021 2:41 CH)

  Hậu Lộc hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021(26/08/2021 2:26 CH)

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Hậu Lộc(06/08/2021 8:47 SA)

  Ban tuyên giáo Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng(28/07/2021 3:56 CH)

  Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa 20 NK 2021-2026(23/07/2021 3:00 CH)

  °