Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013-2020

Đăng ngày 23 - 04 - 2021
100%

Sáng ngày 23/04/2021, tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo đề án 896 Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban chỉ đạo đề án  896. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí là thành viên BCĐ 896; văn phòng BCĐ 896. Đại diện lãnh đạo Vụ, Cục pháp chế, văn phòng; lãnh đạo đơn vị phụ trách CNTT và đơn vị phụ trách Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, CQ ngang Bộ. Phóng viên thông tấn báo chí. Cùng với 63 điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu huyện Hậu Lộc có đồng chí Vũ Thị Hà – UV BTV HU- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị trực tuyến. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo 896 huyện. Lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND huyện. Đại diện lãnh đạo công an huyện. các đồng chí là Đội trưởng đội QLHC, CSGT công an huyện. Trưởng công an các xã, thị trấn.

Đồng chí Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban chỉ đạo đề án  896 phát biểu khai mạc và đồng chủ trì hội nghị trực tuyến.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 896, giai đoạn 2013-2020 nêu rõ: ngày 06/08/2013, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 896 về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2021, gọi tắt là Đề án 896. Trong đó, 2 nội dung quan trọng của Đề án 896 là Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân được luật hóa tại các Luật này. Đây chính là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ.

Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 896. Đồng thời, ban hành các quy chế làm việc, Tổ giúp việc (hay Tổ thư ký) một cách kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Đề án.

Trong suốt quá trình thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tốt công tác truyền thông về Đề án; thường xuyên họp Ban Chỉ đạo Đề án; hằng năm ban hành nhiều Kế hoạch thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Tiến hành hệ thống hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 19 Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành; tổ chức triển khai thực hiện 19 Nghị quyết nêu trên; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 896 hằng năm và theo từng giai đoạn.

 Mặc dù có một số nhiệm vụ triển khai còn chậm so với kế hoạch, song đến nay 100% nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Việc thực hiện Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, và phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và thông lệ quốc tế. Tạo bước đột phá trong QL dân cư từ thủ công sáng hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

 Song song với việc xây dựng Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư. Bộ công an cũng đã xây dựng và trình thủ tướng phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, trong đó, thẻ căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử và mã QR code, có khả năng tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thông tin, sử dụng thông tin trong chip điện tử, góp phần thúc đẩy việc sử dụng thẻ căn cước công dân đa mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải đảm bảo hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí, đồng thời với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, nhằm đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Phấn đấu mục tiêu hoàn thành cơ bản 2 dự án trước ngày 01/07/2021. Đã bố trí 44.824 công an chính quy tại 8.621 công an các xã, thị trấn trong toàn quốc. 100% các tỉnh, thành phố đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đạt trung bình mỗi xã ít nhất 05 đồng chí. Bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hằng ngày ngay từ địa bàn cơ sở. Ngày 25/2 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đến nay, việc thực hiện xây dựng Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ. Tổng số nhân khẩu thường trú của cả nước là 98.736.106 nhân khẩu, trong đó, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 4 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là 11.204.794 đạt 99,06%. Cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02. Hướng dẫn các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin. Hiện nay, lực lượng công an nhân dân đang đồng loạt cấp Thẻ căn cước công dân gắp chip điện tử cho Công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật, giúp người dân không phải kê khai bất cứ loại giấy tờ gì khi làm thủ tục, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức rất lớn. Đồng thời, mở ra cơ hội mới trong việc ứng dụng phát triển các dịch vụ đảm bảo an ninh, an toàn, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 24/3/2021, đã cung cấp 5.454.937 số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 16 triệu thông tin công dân, dự kiến hoàn thành việc cấp số định danh cho tất cả công dân Việt Nam vào ngày 01/05/2021.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 896 cũng đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc rà soát các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126/1.934 TTHC, chiếm tỷ lệ 58,2%, trong đó, đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 TTHC, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 TTHC, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn gản hóa 22 giấy tờ công dân. Đã đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 TTHC, đề xuất các phương án đơn giảm hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 TTHC, năng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 TTHC.

Trong những năm qua, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai xây dựng nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giảm việc khai, nộp thông tin, giấy tờ. Hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Hiện nay, trên cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 TTHC tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67 nghìn giao dịch thanh toán điện tử với tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng trên Cổng.

Tại hội nghị trực tuyến, đại diện của các Bộ, ngành Trung ương và đại biểu tham dự tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố đã tập trung tham gia thảo luận sôi nổi. Làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện Đề án 896 tại các địa phương, đơn vị. Đây là những ý kiến sâu sát, đúc rút từ thực tiễn cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban chỉ đạo đề án 896 Trung ương đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương sự đóng góp, cũng như những thành tích mà các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896. Đặc biệt là lực lượng công an nhân dân. Để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: trước hết cần xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 896. Bộ công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân đảm bảo các dự liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu, “đúng, đủ, sạch, sống”. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, nghành Trung ương đẩy nhanh quá trình kết nối. góp phần quan trọng trong XD Chính phủ điện tử, chính phủ số. Hoàn thành việc kết nối cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kết nối liên thông, tương tác các dịch vụ công có hiệu quả giữa Chính phủ với các Bộ, ngành và cơ quan quản lý hành chính các cấp.

Ngoài ra, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tiếp tục phối hợp với Bộ công an trong quá trình triển khai 2 dự án, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc rà soát các dịch công trực tuyến cấp độ 2 đang cung cấp, đề xuất phương án nâng cấp dịch vụ công lên cấp độ 3; 4 phù hợp với điều kiện và khả năng đáp ứng. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, đảm bảo cho công tác tra cứu, tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC. Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao một cách cụ thể. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương nhằm hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC, các cơ sở dữ liệu liên quan đến QL dân cư.

Cũng tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo văn phòng Chính phủ đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng chính phủ, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 896./.

Mai Liên TTVH

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2020. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021(15/06/2021 9:10 SA)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị...(04/06/2021 4:05 CH)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19(20/05/2021 7:26 SA)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2(14/05/2021 8:33 SA)

  Ban Thường Trực Ủy Ban MTTQ Việt nam huyện Hậu Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu...(11/05/2021 9:46 SA)

  UBND HUYỆN HẬU LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NVQS GIAI ĐOẠN 2016-2021. TỔNG...(29/04/2021 4:41 CH)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẤY TỜ...(23/04/2021 7:53 SA)

  HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 17, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021. PHƯƠNG...(22/04/2021 8:30 SA)

  °