Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 17, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Đăng ngày 22 - 04 - 2021
100%

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chiều ngày 20/4/2021, tại trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 17, tổng kết hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương howngs, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Đảng – Nguyên UV BTV TU - Nguyên Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Ấp – Nguyên bí thư huyện ủy- nguyên chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; Ông Đinh Ngọc Thúy – Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Về phía huyện có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND - UBND – UB MTTQ; các đồng chí là ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, Ban, ngành của Huyện ủy; UBND huyện. Trưởng các đoàn thể chính trị XH cấp huyện; Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; Chánh án toà án nhân dân huyện; Chi cục trưởng Chi cục thi hành án huyện; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; các ông bà là đại biểu HĐND huyện khóa 19. Các đồng chí Bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND – UBND – UB MTTQ các xã, thị trấn. Đồng chí Lường Văn Thắng - TVHU - Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc và đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các tờ trình của UBND huyện bao gồm: Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các chương trình dự án có sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu tỉnh hỗ trợ; Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trạm Y tế xã Cầu Lộc; Phong Lộc. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng trường Mầm non xã Đồng Lộc; Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng trường Tiểu học&THCS Phong Lộc. Nghe Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về các Tờ trình của UBND huyện. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo hoạt động của viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc, Thường trực HĐND - các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành hữu quan trên địa bàn toàn huyện. Hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung, phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu KTXH - QPAN mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2021 ước đạt 13,9%; giá trị sản xuất 5 năm đạt 9.585 tỷ đồng, gấp 1,92 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, trong đó: Nông – lâm – thuỷ sản chiếm 20,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 46,2%; dịch vụ chiếm 33%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,8 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội 12%, tăng gần 02 lần so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện đã tổ chức thành công 17 kỳ họp , trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 07 kỳ họp bất thường và chuyên đề. Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện đạt trên 98%. Đã ban hành 166 nghị quyết, trong đó có 49 nghị quyết về nhân sự, tổ chức, tín nhiệm; 117 nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công; thu chi ngân sách; phân bổ ngân sách; việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành 113 nghị quyết, trong đó, có 02 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, 41 nghị quyết về nhân sự và 70 các nghị quyết khác theo yêu cầu, nhiệm vụ. Đã tổ chức được 191 cuộc giám sát, khảo sát với nhiều hình thức, lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND có nhiều đổi mới, giám sát toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn. Nội dung các cuộc giám sát tập trung trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thực thi pháp luật của UBND huyện, các cơ quan tư pháp, các địa phương; tình hình hoạt động của HĐND cấp xã như: công tác quản lí đất đai, chất lượng các công trình dự án, hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế biển, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách người có công, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lí an toàn thực phẩm, quản lí tài chính ngân sách, các thiết chế văn hóa, tổ chức đối thoại giữa UBND với nhân dân v.v...   Qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành của các cấp, các ngành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn liên tục được đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Qua đó đã nâng cao được chất lượng, phát huy được trách nhiệm của người chất vấn và người trả lời chất vấn trong các lĩnh vực cụ thể mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đã tổ chức 10 đợt tiếp xúc cử tri với  605 ý kiến và 01 cuộc tiếp xúc chuyên đề với 120 cử tri ngành Giáo dục và Đào tạo tham dự. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện đã kịp thời trả lời làm rõ các vấn đề cử tri thắc mắc theo đúng quy định. 

Công tác tiếp công dân tiếp tục được duy trì theo định kỳ hàng tháng, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp công dân tại các xã, thị trấn mà đại biểu HĐND ứng cử. Công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng được Thường trực HĐND huyện thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đã tiếp nhận 09 đơn, thư khiếu nại, tố cáo và 25 đơn kiến nghị của công dân. Tất cả các đơn thư đều được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định; đồng thời thường xuyên theo dõi, đốn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời.

Trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện, Thường trực HĐND tích cực phối hợp với UBMTTQVN huyện và các tổ đại biểu, tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được giải quyết kịp thời, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, đề ra những giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy đã biểu dương những kết quả của HĐND huyện Hậu Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của toàn huyện; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, HĐND huyện Hậu Lộc khắc phục một số tồn tại hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí: Đồng chí Lường Văn Thắng - TVHU - Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện nhấn mạnh:

Thời gian tới, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND cùng với UBND, các cơ quan, ban, ngành hữu quan tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Các tổ và các đại biểu HĐND huyện cần phải gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữ đại biểu HĐND với cử tri trong nhiệm kỳ mới; cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, thực hiện tốt các cuộc giám sát theo kế hoạch, duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện theo kế hoạch; Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giải quyết những kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở. Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt công tác nhân sự theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; lựa chọn bầu đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Sau nhiệm kỳ này, ở cương vị công tác nào, mỗi đại biểu hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của người đại biểu dân cử, tiếp tục phấn đấu rèn luyện và cộng tác với tinh thần trách nhiệm cao, để cùng với cấp ủy - chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, phấn đấu đưa huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện và bền vững. Sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2020. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021(15/06/2021 9:10 SA)

  Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị...(04/06/2021 4:05 CH)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19(20/05/2021 7:26 SA)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2(14/05/2021 8:33 SA)

  Ban Thường Trực Ủy Ban MTTQ Việt nam huyện Hậu Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu...(11/05/2021 9:46 SA)

  UBND HUYỆN HẬU LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NVQS GIAI ĐOẠN 2016-2021. TỔNG...(29/04/2021 4:41 CH)

  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẤY TỜ...(23/04/2021 7:53 SA)

  HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 17, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021. PHƯƠNG...(22/04/2021 8:30 SA)

  °