Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Khắc phục khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hưng Lộc

Đăng ngày 08 - 01 - 2021
100%

Hưng Lộc là xã ven biển nằm ở phía Đông Bắc của huyện Hậu Lộc. Giữa năm 2019, xã Hưng Lộc đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là tiền đề quan trọng để xã phát động phong trào thi đua trong cán bộ và Nhân dân xây dựng xã NTM nâng cao, hướng tới xã NTM kiểu mẫu. Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, trước hết ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Tích cực vận động Nhân dân bằng những nguồn lực sẵn có tham gia phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, cuộc vận động toàn dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong năm 2020, hơn 34 km đường giao thông trên địa bàn xã bao gồm đường trung tâm xã, đường trục chính thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 20,5 km kênh mương tưới tiêu được kiên cố hóa. Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh xã đã chủ trì vận động hội viên trồng được 31 tuyến đường hoa, cây bóng mát khu vực đường làng ngõ xóm, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông. Xã đã xây dựng 2 khuôn viên tại thôn Phú Nhi, tạo được điểm nhấn trong khu dân cư. Công tác vệ sinh môi trường thu hút sự tham gia và ủng hộ của đông đảo người dân trong xã, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường... được quan tâm chăm lo. Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo giữ vững. Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong năm 2020, xã thực hiện chuyển đổi được 23,47 ha đất sản xuất hai vụ lúa sang mô hình cá - lúa, trang trại tổng hợp, cây màu hàng năm và nuôi trồng thủy sản. Chuyển từ diện tích lúa - màu sang diện tích chuyên màu, trồng cây ăn quả và trồng cỏ. Toàn xã tích tụ được 15 ha, trong đó tích tụ theo hình thức liên kết trồng trọt 6,5 ha, chăn nuôi 4 ha và nuôi trồng thủy sản 4,5 ha. Chăn nuôi tiếp tục ổn định, đàn lợn được phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi; đàn vật nuôi tiếp tục được bổ sung, duy trì sau dịch H5N6, đặc biệt chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại, gia trại được Nhân dân đầu tư mở rộng. Tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, giảm ô nhiễm môi trường và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đến nay, toàn xã có trên 30 trang trại và gia trại đạt tiêu chí. Tổng đàn vật nuôi có hơn 556.000 con, mức thu nhập bình quân đạt từ 100 - 160 triệu đồng/trại/năm. Trong nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản, xã có 63 phương tiện khai thác, với tổng công suất 9.038 CV. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản đạt 1.537 tấn các loại. Các ngành nghề truyền thống, nghề mới du nhập được duy trì và phát triển, chủ yếu như: chế biến gỗ, may túi siêu thị, cơ khí, gò hàn, chế biến mắm các loại... nuoi yến. Trên địa bàn toàn xx có 136 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất cả năm ước đạt 70.5 tỷ đồng, bằng 99.3% kế hoạch. Tựu chung trong năm 2020, tổng giá trí ản xuất của toàn xã ước đạt 537 tỷ đồng bằng 99,6% kế hoạch, tăng 12,6% cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,6 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 8,6 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%... Đến thời điểm này, xã Hưng Lộc đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đang chờ đoàn chức năng của tỉnh về thẩm định, phấn đấu cuối năm xã được công nhận xã NTM nâng cao.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, cho biết: Có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, chương trình NTM thực sự đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, các công trình kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Để duy trì chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu, năm 2021 xã tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu, như: Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích. Trong đó, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường hoàn thành chỉ tiêu tích tụ ruộng đất hàng năm. Quy hoạch bộ giống lúa, quy hoạch vùng sản xuất cây màu hàng hóa có giá trị kinh tế, phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Mở rộng mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật gắn với chăn nuôi an toàn sinh học. Nâng cao hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản, phát huy hiệu quả các đối tượng nuôi. Khuyến khích sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm các mặt hàng truyền thống, du nhập thêm các ngành nghề mới. Tăng cường quản lý tài nguyên, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng đi đôi với tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm; nâng cao đời sống Nhân dân. Xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  ( theo NB- Ngọc Anh)

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    °