Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Đại Hội Đảng Bộ Quân Sự Huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 13 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 07 và 08/5/2020, Tại hội trường BCH QS Huyện, Đảng bộ quân sự huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự Tỉnh – Chủ nhiệm chính trị BCHQS Tỉnh; đồng chí Hoàng Anh Tuấn – P. Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đồng chí Nguyễn Văn Luệ - PBT – CT UBND Huyện – Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự Huyện; Đồng chí Lường Văn Thắng – UV BTV HU – PCT HĐND Huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, và 38 Đảng viên trong Đảng Bộ.

 Nhiệm kỳ 2015 – 2020,  Đảng bộ quân sự Huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ QS; xây dựng nền QPTD; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ. Lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV 36,02% (tăng 1,2% so với đầu nhiệm kỳ); Bên cạnh đó, Đảng bộ quân sự Huyện đã tham mưu giải quyết tốt chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia các phong trào: “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào “LLVT Thanh Hoá chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được quân tâm sâu sắc; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ quân sự Huyện ta đã chấp hành tốt các quy định về tổ chức biên chế; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt công tác thanh tra, quản lý đất quốc phòng. Thực hiện tốt xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật; hàng năm tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký cam kết không vi phạm kỷ luật. 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, DQTV, DBDV chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện “một tập trung, 3 khâu đột phá” của ngành Hậu cần Quân đội. Về công tác xây dựng Đảng bộ quân sự Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn hoạt động của LLVT địa phương. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” bước đầu đạt kết quả tốt; chất lượng tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên hàng năm được giữ vững và nâng cao, trong đó có từ 85 đến 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng đảng viên và công tác quản lý đảng viên có nhiều đổi mới; đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm, gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đảng viên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Vì vậy, 5 năm qua, 100% đảng viên hoàn nhiệm vụ; có 84,4% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng Bộ quân sự Huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát 10 lượt chi bộ, 24 lượt đảng viên là cấp uỷ viên, UBKT đảng uỷ và các chi bộ kiểm tra, giám sát 69 lượt đảng viên; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 23/23 Đảng uỷ xã, thị trấn, 04/15 cấp uỷ cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương và xây dựng cơ sở; qua kiểm tra, giám sát nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các cấp được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QS, QP ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần chủ động, tập trung, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quân sự Huyện đã đoàn kết vượt qua khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đạt kết quả quan trọng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Nhờ đó, năm 2016, 2018 được Bộ tư Lệnh Quân khu 4 tặng đơn vị Quyết thắng, năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ trong phong trào thi đua Quyết thắng và tặng Bằng khen về công tác tuyển quân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự Tỉnh – Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS Tỉnh Thanh Hóa thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy quân sự Tỉnh và Lãnh đạo Huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành tựu mà Đảng ủy quân sự Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đã chỉ ra những biện pháp nhằm khắc phục hiệu quả những tồn tại hạn chế. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự Tỉnh – Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS Tỉnh Thanh Hóa nhấn manh Đảng ủy quân sự Huyện ta cần: Đảng bộ quân sự và LLVT huyện caafnn tiếp tục quán triệt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.  Xác định và đề ra được các chủ trương, giải pháp đồng bộ, cụ thể trong xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở trong công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 05 đồng chí vào BCH Đảng bộ quân sự Huyện và bầu đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27. 100% đại biểu chính thức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

TT HĐND tổ chức HN nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện điều hành ngân sách 10 tháng đầu...(20/06/2020 7:55 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viên đa khoa Huyện lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025(24/05/2020 9:27 SA)

Đại Hội Đảng Bộ Quân Sự Huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025(13/05/2020 1:36 CH)

Đảng bộ xã Đa Lộc tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025(21/03/2020 8:09 SA)

HĐNVQS Huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giao chỉ tiêu tuyển quân và phân công nhiệm vụ cho...(06/02/2020 9:01 SA)

UBND huyện tổ chức hộinghị đánh giá tình hình KT-XH năm 2019, triển khai KH phát triển KT-XH năm...(14/12/2019 4:49 CH)

HĐND xã Lộc Tân tổ chức kỳ họp thứ 6 (khóa XIX) nhiệm kỳ 2016-2021(01/08/2018 10:27 SA)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2018) và 29 năm ngày Biên phòng toàn...(05/03/2018 7:30 SA)

°