UBND Huyện công bố quyết định thành lập Trung tâm VHTT TDTT và Du lịch Huyện

Đăng ngày 15 - 01 - 2020
100%

Chiều ngày 13/01/2020, UBND huyện đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc. Về dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện, đồng chí Phạm Thị Hường – UV BTV HU – Trưởng BTG HU – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện. Các đồng chí lãnh đạo phòng Tài Chính Kế Hoạch, Phòng nội vụ, Phòng văn hóa Huyện. Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Trung tâm văn hóa thông tin - TDTT và Đài TT huyện

Tại buổi lễ đồng chí Bùi Ngọc Tú – HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm VH Thông tin – TDTT; Đài Truyền thanh - truyền hình, trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc.

Trung tâm VHTT Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện. Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VHXH của địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định.. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn.

Tại Hội nghị cũng đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc đối với Ông Nguyễn Thanh Chương, Nguyên là giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phụ trách điều hành Trung tâm kể từ ngày 1/01/2020 cho đến khi có Giám đốc mới. Quyết định về việc bộ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch đối với các ông, bà Hoàng Thị Tú, Ông Hoàng Ngọc Hải – Nguyên là Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin TDTT và Ông Nguyễn Huy Năm - Nguyên là Trưởng đài truyền thanh Huyện.

Đồng chí Vũ Thị Hà  - Uỷ viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện đã trao các Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch. Đồng chí đề nghị Cán bộ lãnh đạo, người lao động Trung tâm ngay sau khi được thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thanh Chương - giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng chí hứa sau khi đi vào hoạt động Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khai thác sử dụng vốn tài liệu; tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Thanh Hằng

<

Tin mới nhất

Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị giao ban thi đua quý IV(27/11/2023 10:36 SA)

HĐND huyện giám sát việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình,...(18/11/2023 9:13 SA)

Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2023(16/11/2023 10:11 SA)

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông...(13/11/2023 8:16 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa TXCT 3 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc(09/11/2023 7:43 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng...(01/11/2023 9:19 SA)

Hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân xã Hưng Lộc phục vụ công tác GPMB(01/11/2023 9:08 SA)

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt...(26/10/2023 10:32 SA)

°