Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa XXVII

Đăng ngày 15 - 12 - 2021
100%

Sáng ngày 15/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa XXVII. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – BT Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – PBT HU – CT UBND Huyện đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 4 khóa XXVII đã tập trung thông qua và  thảo luận, quyết định 4 nội dung chính gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV Huyện uỷ năm 2020, kế hoạch chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện năm 2020 nêu rõ: năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình KTXH, QPAN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện; Đã lãnh chỉ đạo hoàn thành 19/26 tiêu chí chủ yếu, trong đó có 7 tiêu chí vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,1%, tổng giá trị xuất khẩu đạt 9.585 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng/người/năm. Tập trung chỉ đạo quản lý thu chi ngân sách, tổng thu NSNN đạt 1.488,79 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Huyện – xã 1.370,19 tỷ đồng. Giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và TNMT được chú trọng thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện đạt 388 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. QPAN được đảm bảo; TTATXH được giữ vững ổn định không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo kế hoạch, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong năm 2020 đã kết nạp 87 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 56 tổ chức đảng và 183 đảng viên, qua kiểm tra giám sát đã kịp thời uốn nắn những khuyết điểm.Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. 

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021 với 27 chỉ tiêu phát triển KT - VHXH; Môi trường; ANQP; và xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – BT HU, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn tình hình cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, những chỉ tiêu chưa hoàn thành, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2021. Cùng với đó, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, trước những thời cơ, vận hội mới, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cấp uỷ, chính quyền phải đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển KTXH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, năm đầu nhiệm kỳ. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng dự án chậm thi công, đồng thời phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ thường xuyên để chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện.

Thanh Hằng (TTVH, TT, TT và du lịch)

 

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    °