Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và kế hoạch tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng bộ huyện làn thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 27 - 01 - 2020
100%

Trong ngày 26/11/2019, tại hội trường xã Lộc Tân,Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, PBTTT HU dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện; trưởng phó các Ban và UBKT HU, trưởng phó các phòng ban ngành của HĐND, UBND huyện; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, lãnh đạo các xã, thị trấn, BT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí PBT TT HU nhấn mạnh: Với tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và của Tỉnh ủy, có tác động rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, vì vậy đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu các nội dung; dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nhanh các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt, triển khai NQ số 52 ngày 27/9/2019 của BCT về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng CB lần thứ 4; Kết luận số 54 ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56 ngày 23-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai kết luận số 57 ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37 ngày 3/9/2019 của BBT TƯ Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đọa xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 38 ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ HU, Trưởng CA huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36 ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn PBT TT HU triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của BCT về ĐH Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Dưỡng, UVBTV, Trưởng BTC HU triển khai dự thảo KH tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư TT HU đề nghị: các đơn vị ngay sau hội nghị này tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc, cụ thể 1 NQ, 3 chỉ thị, 3 KL và 1 Quy định của TW theo tinh thần kế hoạch 109 của Ban Thường vụ HU ban hành ngày 31-10- 2019.Về Chỉ thị số 35, đồng chí nhấn mạnh:Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện phải được tập trung thực hiện. Cấp huyện và cơ sở nắm chắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của tỉnh và huyện về Đại hội Đảng bộ các cấp; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Về thời gian, ĐH chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thời gian không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, hoàn thành trước 31/3/2020; ĐH cấp cơ sở  bắt đầu từ tháng 4/2020 hoàn thành trươc 30/6/2020; ĐH Đảng bộ huyện  hoàn thành trước 31/8/2020. Về ĐH điểm, đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở chọn 1 đến 2 chi bộ ĐH điểm trong tháng 1/2020, đối với cấp cơ sở chọn 2-3 TCCS Đảng ĐH điểm trong tháng 3/2020./.

Nguyễn Huy Năm ĐTT

<

Tin mới nhất

Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị giao ban thi đua quý IV(27/11/2023 10:36 SA)

HĐND huyện giám sát việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình,...(18/11/2023 9:13 SA)

Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2023(16/11/2023 10:11 SA)

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông...(13/11/2023 8:16 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa TXCT 3 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc(09/11/2023 7:43 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng...(01/11/2023 9:19 SA)

Hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân xã Hưng Lộc phục vụ công tác GPMB(01/11/2023 9:08 SA)

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt...(26/10/2023 10:32 SA)

°