Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM Huyện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020

Đăng ngày 20 - 10 - 2019
100%

Sáng ngày 18/10/2019, BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Đến dự có các đ/c Hoàng Anh Tuấn – PBT TT Huyện Uỷ, Đồng chí Nguyễn Văn Luệ - PBT HU – CT UBND Huyện , Các đ/c trong TT HU – TT HĐND – UBND, các đ/c trong Thường vụ HU, Uỷ viên BCH Đảng bộ Huyện. Thành viên BCĐ Chương trình PTNN và XD NTM Huyện. Trưởng các phòng, ban UBND Huyện, Chánh VP HU. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn Huyện, Văn Phòng NTM Huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị xh Huyện. Bí thư – CT UBND – Cán bộ phụ trách NTM – GĐ HTX 27 xã, Thị trấn.

Gần 10 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn Huyện ta được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt.  BCĐ đã ban hành 1.536 văn bản các loại, HĐND Huyện đã ban hành 05 nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư XD NTM và khen thưởng cho các xã, thôn về đích NTM. Công tác tuyên truyền, vận động XD NTM được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong việc tổ chức thực hiện với hơn 6.000 băng zôn khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Thực hiện chương trình XD NTM, Huyện đã mở được 56 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho hơn 2.000 lao động. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tăng từ 36% năm 2012 lên 72,5% năm 2019, thu nhập người dân từng bước được nâng lên từ 13,2 triệu đồng/người/năm năm 2011 lên 41,2 triệu đồng/người/năm tính đến tháng 6 năm 2019. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,98% tính đến năm 2018.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện có 11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, chiếm 44% tổng số xã XD NTM, có 21/141 thôn đạt chuẩn NTM. Đến nay Huyện tự đánh giá đạt 6/9 tiêu chí gồm: Điện, giao thông, sản xuất, thủy lơi, ANT TXH và chỉ đạo NTM. Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Môi trường; Y Tế - Văn hóa – giáo dục. Xây dựng NTM trên địa bàn Huyện đã giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được xây dựng khang trang, môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Văn hóa giáo dục công tác y tế được tập trung chú trọng.  Tổng vốn huy động chương trình XD NTM là 6.933 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2020, Huyện ta có 19/25 xã đạt chuẩn xã NTM, cùng với đó là tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM quan tâm thực hiện nâng chất xã NTM, tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao gồm các  xã Minh Lộc, Hưng Lộc, Quang Lộc, Hòa Lộc và xã Phú Lộc đạt xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập BQ đầu người khoảng 44 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 90%; Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm chương trình OCOP, toàn huyện phấn đấu từ 5 – 7 sản phẩm được chứng nhận chuẩn sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – PBT TT HU khẳng định, kết quả qua 10 năm xây dựng NTM là sự phấn đấu, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện. Thời gian tới nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác XD NTM, đồng chí PBT TT HU yêu cầu: Các địa phương phải thực hiện việc rà soát lại tất cả chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, đánh gia đúng mức độ hoàn thành, những khó khăn, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, nội dung, phương pháp, cách làm cơ chế chính sách của nhà nước trong xây dựng NTM từ đó để tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng tình tham gia của nhân dân thực hiện xây dựng NTM và chương trình OCOP. Các địa phương phải thường xuyên chú trọng rà soát các tiêu chí, xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chú trọng tiêu chí phát triển sản xuất gắn với tái Cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo nâng cao hoạt động của các HTX NN. Cùng với đó, đưa chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền thực hiện chỉ đạo và tổ chức triển khai. Các đồng chí trong BTV HU, Uỷ viên BCH Đảng bộ phụ trách vòng 2, Thành viên BCĐ tiếp tục quan tâm chỉ đọa, kiểm tra, đôn đốc cấc địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ về XD NTM theo KH.

Dịp này, BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện thông qua các quyết đinh khen thưởng trao tặng cờ thi đua của CT UBND Tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Lộc. Bằng khen của CT UBND Tỉnh cho 2 tập thể, 5 hộ gia đình, 5 cá nhân. Giấy khen của CT UBND Huyện cho 35 tập thể, 30 cá nhân và 6 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM trên địa bàn huyện trong 10 năm qua giai đoạn 2010 - 2020.

Thanh Hằng ĐTT

<

Tin mới nhất

BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM Huyện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình...(20/10/2019 9:21 SA)

°