Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Kế hoạch 234/KH- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 22 - 11 - 2019
100%

Hôm 22/11/2019, UBND huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, KH 110 ngày 19/11/2019 của UBND huyện Hậu Lộc về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, PBT TTHU, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, PBT HU, chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, thành viên BCĐ; BT Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND các xã Châu Lộc, Triệu Lộc, Văn Lộc, Thuần Lộc, Lộc Tân, Thịnh Lộc và Thị Trấn Hậu Lộc.

Tại hội nghị các đại biểu được thông qua nội dung cơ bản của Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234 ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa và KH 110 ngày 19/11/2019 của UBND huyện về việc triển khai NQ của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hậu Lộc được sắp xếp như sau:

Nhập toàn bộ 6,73km2 diện tích tự nhiên, 3130 ngươi của xã Châu Lộc vào xã Triệu Lộc. Sau khi nhập xã Triệu Lộc có 15,91km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.192 người. Xã Triệu Lộc giáp các xã Đại Lộc, Tiến Lộc và các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa;

Nhập toàn bộ 3,22km2 diện tích tự nhiên, 3.982 người của xã Văn Lộc vào xã Thuần Lộc. Sau khi nhập xã Thuần Lộc có 6,53km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7821 người; Xã Thuàn Lộc giáp các xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thị Trấn Hậu Lộc và huyện Hoằng Hóa;

Nhập toàn bộ 2,54km2 diện tích tự nhiên, 2351 người của xã Thịnh Lộc và toàn bộ 4,72km2 diện tích tự nhiên, 4640 người của xã Lộc Tân vào Thị Trấn Hậu Lộc, sau khi nhập, Thị Trấn Hậu Lộc có 9,89km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.574 người. Thị Trấn Hậu Lộc giáp các xã Cầu Lộc, Hoa Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Thuần Lộc, Tuy Lộc, Xuân Lộc.

Theo Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 234 của UBND tỉnh Thanh Hóa và KH 110 của UBND huyện Hậu Lộc thì việc tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu tiến độ, duy trì hoạt động liên tục hiệu lực hiệu quả của bộ máy hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, không làm xáo trộn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan cho đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm 1 số nội dung KH 110 của UBND huyện trong triển khai lộ trình sáp nhập: các xã tổ chức HN công bố, triển khai quán triệt NQ hàn thành trước ngày 26/11/2019, kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hò sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 1/12/2019; thu hồi con dấu cũ tại thời điểm hết giờ hành chính ngày 30/11/2019, khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới từ ngày 1/12/2019; các đơn vị hành chính mới: xã Triệu Lộc, xã Thuần Lộc, Thị Trấn Hậu Lộc chính thức hoạt động từ 00h00’ ngày 1/12/2019. Và ngày 1/12/2019 các xã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã bầu các chức danh HĐND, UBND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn PBTT HU, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, PBT HU, CT UBND huyện nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trên cả nước nói chung và huyện Hậu Lộc nói riêng. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn trong diện sắp xếp lại đơn vị hành chính cần nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị quyết số 786 và Kế hoạch của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra; tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính; Ban tổ chức Huyện uỷ tham mưu cho Huyện uỷ chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh trong Đảng của các đơn vị; giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh do HĐND bầu; về hoạt động của HĐND thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, trước tiên chỉ định một đại biểu HĐND làm triệu tập viên để tổ chức họp HĐND cấp xã, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đi vào hoạt động theo quy định; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao; Công an huyện hướng dẫn tiếp nhận, thu hồi con dấu và sử dụng con dấu cho đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định; Phòng Nội vụ làm hướng dẫn thực hiện các nội dung của kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã; phân công các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phục trách, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch, đồng thời tổ chức lễ công bố theo quy định./.

Nguyễn Huy Năm ĐTT

<

Tin mới nhất

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân...(19/12/2019 4:54 CH)

UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...(22/11/2019 9:31 SA)

BCĐ quản lý về VSATTP Huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác thực hiện các tiêu chí xã ATTP...(12/11/2019 1:43 CH)

Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018(15/03/2019 8:10 SA)

NÂNG CAO CẢNH GIÁC ĐỐI VỚI "HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI"(08/05/2018 2:44 CH)

Bệnh viện Đa Khoa huyện tổ chức Hội thi Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng giỏi, thanh lịch(07/02/2018 7:15 SA)

Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng!(24/11/2017 2:30 CH)

Hội Khuyến học Huyện tổ chức Hội thi chung kết cán bộ, hội viên làm khuyến học giỏi lần thứ 2 năm...(07/08/2017 3:39 CH)

°