Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

TT HĐND tổ chức HN với UBND và các ngành thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 19 - 11 - 2019
100%

Hôm 18/11, tại phòng họp Thường trực UBND huyện, đồng chí Lường Văn Thắng, UVBTVHU, PCT HĐND huyện chủ trì hội nghị của TT HĐND với UBND và các ngành thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự HN có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, PBT TTHU, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, PBT HU, CT UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan hữu quan, lãnh đạo VP HU, VP HĐND-UBND huyện.

Theo đó Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19 NK 2016-2021 sẽ diễn ra 2 trong các ngày từ 20-25/12/2019. Kỳ họp sẽ nghe UBND huyện thông qua các báo cáo về tình hình KT-XH, QPAN năm 2019, tình hình thu chi ngân sách, báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri,  giải quyết khiếu nại tố cáo và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Nghe báo cáo của UBMTTQ về công tác XD chính quyền, nghe tổ ĐB HĐND tỉnh thông báo KQ kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh. Nghe báo cáo của TT, các Ban HĐND huyện về tình hình hoạt động của HĐND và các Ban trong năm 2019, báo cáo thẩm tra của các Ban về báo cáo của UBND huyện và các ngành hữu quan. Kỳ họp dự kiến cũng sẽ thông qua 5 NQ về chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và các nội dung quan trọng khác của huyện trong năm 2020.

Dự kiến trong 2 ngày, sau khi thông qua các báo cáo, HĐND sẽ nghe ý kiến của cấp ủy, thảo luận, thực hiện các phiên chất vấn và nghe Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu HĐND, cử trí có ý kiến. Đài truyền thanh huyện sẽ truyền thanh trực tiếp đầy đủ phiên họp của HĐND huyện để toàn thể cử tri theo dõi.

Trước khi tổ chức kỳ họp, HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức TXCT đại biểu HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Về lịch TXCT, TT HĐND huyện dự kiến thời gian tổ chức TXCT từ ngày 21 đến ngày 27/11/2019. Cụ thể như sau:

Tổ đại biểu HĐND huyện số 1 tổ chức TXCT các xã Châu Lộc, Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc tại hội trường xã Đại Lộc vào sáng ngày 21/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 2 tổ chức TXCT các xã Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc tại hội trường xã Phong Lộc chiều ngày 21/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 7 TXCT các xã Minh Lộc, Hải Lộc tại Hội trường xã Minh Lộc vào sáng ngày 22/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 4 TXCT các xã Lộc Tân, Lộc Sơn, Thịnh Lộc và Thị Trấn tại hội trường xã Lộc Sơn vào chiều ngày 22/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 5 TXCT các xã Hòa Lộc, Xuân Lộc tại hội trường xã Hòa Lộc vào sáng ngày 25/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 6 TXCT các xã Quang Lộc, Liên Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc tại hội trường xã Hoa Lộc vào chiều ngày 25/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 3 TXCT các xã Văn Lộc, Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Tiến Lộc tại hội trường xã Văn Lộc vào sáng 26/11/2019.

Tổ đại biểu HĐND huyện số 8 TXCT các xã Hưng Lộc, Đa Lộc tại hội trường xã Đa Lộc vào chchieeuf ngày 26/11/2019.

Và tổ đại biểu HĐND huyện số 9 TXCT xã Ngư Lộc tại hội trường xã Ngư Lộc vào sáng ngày 27/11/2019./.

Nguyễn Huy Năm ĐTT

<

Tin mới nhất

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư...(27/12/2019 11:23 SA)

Tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 3 xã mới sáp nhập(02/12/2019 11:28 SA)

UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...(22/11/2019 9:31 SA)

TT HĐND tổ chức HN với UBND và các ngành thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND...(19/11/2019 9:33 SA)

Huyện Hậu Lộc triển khai “đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công...(12/11/2019 2:16 CH)

BCĐ quản lý về VSATTP Huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác thực hiện các tiêu chí xã ATTP...(12/11/2019 1:43 CH)

Con nuôi đồn biên phòng – Nơi chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó(21/10/2019 4:48 CH)

Tổng kết công tác Đoàn – Đội – Hội chữ thập đỏ năm học 2018 – 2019. Triển khai chương trình công...(29/08/2019 7:35 SA)

°