Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

TT HĐND tổ chức HN nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện điều hành ngân sách 10 tháng đầu năm và quyết định nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa 19.

Đăng ngày 20 - 06 - 2020
100%

Hôm 8/11, tại phòng họp Thường trực UBND huyện, đồng chí Lường Văn Thắng, UVBTV HU, PCT HĐND huyện chủ trì hội nghe nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện điều hành ngân sách 10 tháng đầu năm và quyết định nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa 19.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, PBT TT HU, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, PBT HU, CT UBND huyện, các đồng chí trong TT HĐND, UBND, Trưởng-Phó các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDA huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước 1.050.771 triệu đồng tăng 130,3% dự toán tỉnh giao và 129,9% dự toán HĐND huyện giao, trong đó, thu tại địa bàn là 243a.517 triệu đồng = 82% dự toán HĐND huyện giao. Chi NSĐP đạt 932.427 triệu đồng bằng 116,7% dự toán tỉnh giao và 116,6% dự toán HĐND huyện giao, trong đó, chi đầu tư phát triển là 277.514,8 triệu đồng, chi thường xuyên đạt 499.903 triệu đồng, chi từ nguồn ngân sách dự phòng cấp huyện là 4.486 triệu đồng.

Để đạt được kết quả điều hành ngân sách 10 tháng đầu năm trên, ngay sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết, UBND huyện đã giao Phòng TC-KH phối hợp Chi cục Thuế, Kho bạc NN, UBND các xã, thị trấn giao chỉ tiêu kịp thời. Cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan, phòng ban chuyên môn tham mưu UBND huyện trong việc phân loại vị trí đất khung giá đất từng khu vực sát thực thế đảm bảo tăng thu; quản lí cấp phát đăng ký KD cho các hộ, thành lập BCĐ chống thất thu thuế, nợ đọng thuế. Về chi ngân sách, đã tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo đúng chế độ, đặc biệt thực hiện nhiệm vụ chi theo Chương trình mục tiêu; tích cực triển khai các chính sách phát triển KT, chương trình, dự án nhằm thúc đẩy sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư từ nguồn NSNN.

Tuy nhiên, việc thu ngân sách địa phương 10 tháng đầu năm, còn một số hạn chế, khó khăn, đó là dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn thu, thuế khoán, thu KH sử dụng đất ở các xã chậm ảnh hưởng đến điều hành ngân sách hàng năm; các khoản thu tại xã tập trung theo mùa vụ; bên cạnh đó, một số địa phương chưa quan tâm đến công tác quản lí và tổ chức một số khoản thu dẫn đến thu thấp so với tốc độ tăng trưởng KT thực tế tại các xã, thị trấn. Về chi NS chủ yếu tập trung ở việc quyết toán các công trình XDCB chậm ảnh hưởng thu thuế XDCB trên địa bàn.

Tại HN, TT HĐND huyện nghe UBND huyện đề xuất chủ trương, báo cáo dự thảo tờ trình 3 công trình dự án cuối năm 2019 và danh mục đầu tư công năm 2020 chuẩn bị thông qua tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa 19 trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến đầu tư 21 công trình dự án với tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng, trong đó có 3 công trình dự án năm 2019: dự án Đường giao thông Ngã 3 Phú Lộc đến trạm xăng Sửu Dầu thuộc tỉnh lộ 526B (dự kiến 151 tỉ đồng, Kiên cố hóa kênh tưới tiêu chống hạn phục vụ sản xuất các xã Hưng Lộc, Đa Lộc 10 tỉ đồng, Nhà khách Huyện ủy gần 20 tỉ đồng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí PBT TT HU Hoàng Anh Tuấn đánh giá, ghi nhận sự cố gắng của UBND trong công tác điều hành ngân sách, đã bám sát NQ HĐND thực hiện công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình phát triển KT-XH của từ huyện đến xã. Việc thực hiện đầu tư công theo danh mục của UBND huyện là cần thiết, các công trình dự án nhất là về giao thông sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện; đề nghị HĐND xem xét ban hành Nghị quyết trong kỳ họp HĐND trong thời gian tới./.

Nguyễn Huy Năm ĐTT

<

Tin mới nhất

TT HĐND tổ chức HN nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện điều hành ngân sách 10 tháng đầu...(20/06/2020 7:55 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viên đa khoa Huyện lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025(24/05/2020 9:27 SA)

Đại Hội Đảng Bộ Quân Sự Huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025(13/05/2020 1:36 CH)

Đảng bộ xã Đa Lộc tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025(21/03/2020 8:09 SA)

HĐNVQS Huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giao chỉ tiêu tuyển quân và phân công nhiệm vụ cho...(06/02/2020 9:01 SA)

UBND huyện tổ chức hộinghị đánh giá tình hình KT-XH năm 2019, triển khai KH phát triển KT-XH năm...(14/12/2019 4:49 CH)

HĐND xã Lộc Tân tổ chức kỳ họp thứ 6 (khóa XIX) nhiệm kỳ 2016-2021(01/08/2018 10:27 SA)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2018) và 29 năm ngày Biên phòng toàn...(05/03/2018 7:30 SA)

°