Ngư Lộc

Đăng ngày 10 - 11 - 2015
100%

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Thế Sinh

Bí thư

3832556

0915 392 252

2

Nguyễn Hải Năm

Chủ tịch

3832003

0949 136 999

3

Nguyễn Văn Quang

Phó Chủ tịch

 

0979 615 596

  4 Vũ Huy Hà Phó Chủ tịch   0948 127 676

<

Tin mới nhất

Triệu Lộc(10/08/2017 3:01 CH)

Đa Lộc(10/11/2015 3:53 CH)

Ngư Lộc(10/11/2015 3:52 CH)

Hưng Lộc(10/11/2015 3:51 CH)

Minh Lộc(10/11/2015 3:50 CH)

Hoà Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Tiến Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Thuần Lộc(10/11/2015 3:48 CH)

°