Minh Lộc

Đăng ngày 10 - 11 - 2015
100%

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Xuân Liên

Bí thư

3632350

0986 633 252

2

Vũ Huy Bổ

PBT - Chủ tịch

3832980

0914 975 086

3

Hoàng Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch

 

0948 558 709

  4 Hoàng Văn Khuông Phó Chủ tịch   0975 186 743 

<

Tin mới nhất

Triệu Lộc(10/08/2017 3:01 CH)

Đa Lộc(10/11/2015 3:53 CH)

Ngư Lộc(10/11/2015 3:52 CH)

Hưng Lộc(10/11/2015 3:51 CH)

Minh Lộc(10/11/2015 3:50 CH)

Hoà Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Tiến Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Thuần Lộc(10/11/2015 3:48 CH)

°