Hoà Lộc

Đăng ngày 10 - 11 - 2015
100%

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Duy Cử

Bí thư

 

0986.606.127

2

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

 

0982.145.213

3

Trịnh Xuân Há

Phó Chủ tịch

 

0987.813.069

  4 Nguyễn Văn Huân Phó Chủ tịch   0944.703.588

<

Tin mới nhất

Triệu Lộc(10/08/2017 3:01 CH)

Đa Lộc(10/11/2015 3:53 CH)

Ngư Lộc(10/11/2015 3:52 CH)

Hưng Lộc(10/11/2015 3:51 CH)

Minh Lộc(10/11/2015 3:50 CH)

Hoà Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Tiến Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Thuần Lộc(10/11/2015 3:48 CH)

°