Đa Lộc

Đăng ngày 10 - 11 - 2015
100%

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Chín

Bí thư

3832024

0987.770.108

2

Vũ Văn Đỉnh

PBT - Chủ tịch

 

0348.002.303

3

Bùi Văn Thái

Phó Chủ tịch

 

0972.827.867

  4 Vũ Văn Chung Phó Chủ tịch   0984.198.289

<

Tin mới nhất

Triệu Lộc(10/08/2017 3:01 CH)

Đa Lộc(10/11/2015 3:53 CH)

Ngư Lộc(10/11/2015 3:52 CH)

Hưng Lộc(10/11/2015 3:51 CH)

Minh Lộc(10/11/2015 3:50 CH)

Hoà Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Tiến Lộc(10/11/2015 3:49 CH)

Thuần Lộc(10/11/2015 3:48 CH)

°