Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Xã Tuy Lộc sơ kết 2 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đăng ngày 05 - 04 - 2017
100%

Sáng ngày 05/4/2017, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) xã Tuy Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 và 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các ngành đoàn thể xã và Ban vận động các làng văn hóa xã. Đồng chí Mai Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những giải pháp lớn, quan trọng để đưa tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) của Đảng về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” vào đời sống. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, có sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã, qua 02 năm tiếp tục triển khai thực hiện đã trở thành phong trào văn hoá lớn, có sức lan tỏa rộng. Kết quả thực hiện phong trào đã góp phần tích cực tác động tới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, khả năng sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, tinh thần đoàn kết trong nhân dân được tăng cường, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền. Kết quả thực hiện phong trào còn góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn xã hội được đảm bảo, các tai tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi.

Năm 2015, 2016, công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và kịp thời phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền xã và đáp ứng nhu cầu về thông tin cho nhân dân. Toàn xã năm 2015 có 81,3% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; năm 2016 có 84,5 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến được duy trì và nhân rộng; Nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế của địa phương ổn định và phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, hộ nghèo giảm còn 3,0%. Các thiết chế văn hóa, thể thao phát huy được tác dụng đáp ứng nhu cầu tham gia và hưởng thụ tinh thần của nhân dân, có 09/11 nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn; Có 35% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, có 16 % số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Việc cưới, việc tang và lễ hội từng bước đi vào nề nếp; Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Tuy nhiên trong 02 năm tiếp tục thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và bàn giải pháp để năm 2017 và 2018 triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiểu quả cao. Theo đó, năm 2017 và 2018 Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động thôn, làng văn hóa, trường học đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục gắn phong trào TDDKXDĐSVH với phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa đạt 85% trở lên, tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 40% trở lên; Phấn đấu giảm hộ nghèo từ 1-2% trở lên; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2018 là 13,9% trở lên; 100 số thôn, làng, đơn vị giữ vững và được công nhận lại danh hiệu thôn, làng, đơn vị văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh; Hàng năm đăng ký từ 01-02 thôn, làng văn hóa kiểu mẫu...Phấn đấu đến năm 2018 khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông hôn mới; giữ vững, ổn định chính trị, đảm bảo tốt trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông; 90% khu dân cư an toàn làm chủ không có tội phạm. Nhân dịp này, UBND xã Tuy Lộc đã khen thưởng cho làng văn hóa Đông Đoài  và làng văn hóa Thượng Trung đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 và năm 2016./.

<

Tin mới nhất

Cụm Di tích Danh thắng Phong Mục Hàn sơn(08/06/2017 11:28 SA)

Hậu Lộc: Tổ chức cho học sinh tham quan báo công tại lăng Bác - văn miếu Quốc Tử Giám năm học...(23/05/2017 11:15 SA)

Hậu Lộc: Tổ chức giải Cầu lông cán bộ Đoàn – Đội chủ chốt năm 2017(14/05/2017 10:11 SA)

Hậu Lộc: Hội thao Chào mừng Tháng công nhân năm 2017(29/04/2017 8:30 SA)

Xã Tuy Lộc sơ kết 2 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.(05/04/2017 4:30 CH)

Thôn 2 làng Sơn Đông xã Thành Lộc khai trương thôn văn hóa và cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn(03/04/2017 5:37 CH)

XÃ LỘC SƠN TỔNG KẾT PHHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NĂM 2016, TRIỂN KHAI...(24/03/2017 2:18 CH)

Giải thi đấu cờ Tướng tại Đền Bà Triệu(21/03/2017 11:32 SA)

°