Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Xã Đồng Lộc sau 15 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2015).

Đăng ngày 15 - 09 - 2016
100%

Ngày 14/9/2016, xã Đồng Lộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa)(TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2015. Dự Hội nghị Tổng kết có các đồng chí Hoàng Mạnh Quân, ủy viên ban Thường vụ Huyện Uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện - phụ trách cấp ủy vòng 2; đồng chí Trình Ngọc Quang - Huyện ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện – Thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; Trưởng các ngành, đoàn thể trong xã và gần 100 đại biểu tiêu biểu về dự.

Qua 15 năm triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Đồng Lộc đã thu được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đã khơi dậy, lan tỏa sâu rộng, tích cực và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa trong các tầng lớp nhân dân.

 Thông qua các hoạt động của phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều gương người tôt, việc tốt, gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở gắn với xây dựng làng văn hóa thường xuyên được duy trì và tạo được sự chuyển biến tích cực. Năm 2010 toàn xã có 791/1.131 hộ được công nhận gia đình văn hóa thì đến năm 2015 toàn xã có 998/1.248 hộ đạt 80%; Tiêu biểu như các thôn 2, thôn 3, thôn 5 và thôn 6 đã triển khai thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH. Hiện xã có 07 thôn (gồm 03 làng) khai trương văn hóa đạt 100%, trong đó có 06 thôn đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện =86%; Trường Tiểu học đạt chuẩn văn hóa cấp huyện và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trong quá trình triển khai phong trào, các thôn làng đã đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể và xây dựng cơ sở hạ tầng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới được các thôn và nhân dân hưởng ứng tích cực, toàn xã đã vận động nhân dân hiến được 9.000 m2 đất và xây dựng được 08 km đường liên thôn, nội thôn. Đồng Lộc cũng là xã đầu tiên áp dụng việc xử lý rác thải tại gia đình bằng “Lò đốt rác thủ công”, bước đầu đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường dân sinh. Thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Giai đoạn 1995-2000, toàn xã có 55,4% hộ nghèo, đến nay hộ nghèo đã giảm xuống còn 11%. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy ước của thôn làng đã đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đã  phát huy, bảo tồn được nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hiện nay xã có 06/07 thôn có nhà văn hóa, 06/07 sân văn hóa thôn và 01 sân vận động của xã; Hầu hết các thôn văn hóa đều có đội văn nghệ, các hoạt động được nhân dân tham gia và hưởng thụ trong các dịp Lễ, Tết.

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Mạnh Quân, ủy viên ban Thường vụ Huyện Uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện - phụ trách cấp ủy vòng 2 đã ghi nhận những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” làm cho Nghị quyết của Đảng các cấp thấm sâu vào đời sống xã hội; Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đồng thời các cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào ngày càng đi vào chất lượng hơn. Thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã xây dựng kế hoạch, hoạt động có hiệu quả hơn nữa để các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, để nhân dân có cuộc sống vật chất và tinh thần cao hơn nữa.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc đã khen thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2015./. 

<

Tin mới nhất

Xã Hưng Lộc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...(15/10/2016 9:27 SA)

Xã Minh Lộc tổ chức tổng kết 15 năm phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”...(06/10/2016 8:21 SA)

Xã Minh Lộc Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp nhiệm kỳ 2016-2020(30/09/2016 8:49 SA)

Hội Chữ Thập Đỏ xã Triệu Lộc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ năm 2016-2021(15/09/2016 11:37 SA)

Xã Đồng Lộc tổng kết công tác giáo dục và trao quỹ khuyến học Nguyễn Quốc Khánh 2016(15/09/2016 4:20 CH)

Xã Đồng Lộc sau 15 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...(15/09/2016 2:39 CH)

Đa Lộc tổ chức toạ đàm kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.(02/09/2016 4:33 CH)

Xã Ngư Lộc tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”(30/08/2016 2:27 CH)

°